WeLASER – trzecie spotkanie interesariuszy i Zogniskowane Wywiady Grupowe

Pracom nad technologią wykorzystującą sztuczną inteligencję i laser do usuwania chwastów towarzyszą spotkania interesariuszy podczas, których dyskutowane są kwestie środowiskowe związane z zastosowaniem urządzenia WeLASER. Odbył się również pierwszy Zintegrowany Wywiad Fokusowy z udziałem uczestników z siedmiu krajów. 

Zespół naukowców z Belgii, Danii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Niderlandów, Polski i Włoch w projekcie WeLASSER pracuje intensywnie nad stworzeniem inteligentnego systemu odchwaszczania wykorzystującego sztuczną inteligencję oraz techniki koordynujące działanie systemu wykrywania chwastów, lasera i autonomicznego pojazdu. Technologia ta ma przyczynić się do ograniczenia ilości stosowanych w rolnictwie chemikaliów.

Naukowcy IETU są odpowiedzialni za ocenę społeczno-środowiskową z wykorzystaniem analizy cyklu życia (LCA) oraz utworzenie sieci współpracy na rzecz opracowania i rozwoju tej innowacyjnej technologii.

Trzecie spotkanie interesariuszy projektu WeLASER odbyło się 19 listopada br. Przedstawiono informacje dotyczące przebiegu projektu i omówiono kwestie środowiskowe, m.in. związane z efektywnością środowiskową, głównymi korzyściami i potencjalnym wpływem związanym z zastosowania urządzenia WeLASER w praktyce.

Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI) zrealizowano w formule on-line 2 grudnia br. z udziałem przedstawicieli rolników, stowarzyszeń rolniczych, doradców rolniczych i naukowców z Belgii, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec i Włoch. Aktywna dyskusja dotyczyła możliwości i barier związanych z wdrażaniem technik rolnictwa precyzyjnego w zwalczaniu chwastów. Uczestnicy grupy fokusowej przeprowadzili również analizę SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).

Liczę, że wyniki FGI przyczynią się do udoskonalenia projektowania i opracowania modeli biznesowych zastosowania rolnictwa precyzyjnego w zwalczaniu chwastów oraz dostarczą sugestii dotyczących polityki europejskiej w tym zakresie – ocenia dr Janusz Krupanek, kierujący polską częścią zespołu naukowców projektu WeLASSER.

Kolejne Zogniskowane Wywiady Grupowe odbędą się w Belgii/Niderlandach, Hiszpanii i Polsce.

Koordynator działań realizowanych przez IETU – dr Janusz Krupanek, email:

 

 

Więcej informacji na stroniehttp://www.welaser-project.eu

 

Obserwuj WeLASSER - https://twitter.com/welaserproject


do góry