Nowy zakres weryfikacji JWTŚ-IETU

Działająca w IETU od 2016 roku Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe rozszerzyła zakres swojej działalności o weryfikacje innowacyjnych technologii energetycznych.

Dostawcy technologii zainteresowani uzyskaniem potwierdzenia sprawności technicznej i funkcjonalnej swoich technologii środowiskowych przez niezależną i bezstronną jednostkę, mogą zwrócić się do Jednostki Weryfikującej Technologie Środowiskowe przy IETU (JWTŚ- IETU), która prowadzi weryfikacje innowacyjnych technologii w ramach europejskiego programu EU ETV.

Początkowo weryfikowano technologie tylko w obszarze oczyszczania i monitoringu wody, a następnie materiałów, odpadów i zasobów.

Od listopada br. JWTŚ-IETU może także weryfikować technologie energetyczne w zakresie:

  • produkcji energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii (np. wiatru, morza, geotermii i biomasy)
  • wykorzystania energii z odpadów, biomasy lub produktów ubocznych (np. paliwa 3-ciej generacji, technologii spalania)
  • ogólnych technologii energetycznych (np. mikro-turbiny, wodór i ogniwa paliwowe, pompy ciepła, skojarzona produkcja ciepła i energii, dystrybucja, magazynowanie energii)
  • wydajności energetycznej procesów przemysłowych i budynków (np. koperty termiczne, izolacje ścian, energooszczędne okna, systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji)

Weryfikacja technologii (ETV) polega na bezstronnym i wiarygodnym potwierdzeniu, że deklaracja wytwórcy o jej skuteczności jest kompletna i oparta na rzetelnych badaniach. Weryfikacje służą do uwiarygodnienia skuteczności rozwiązań stosowanych w przemyśle, czy sektorze komunalnym. Świadectwo Weryfikacji ETV UE wyróżnia technologię na rynku, buduje jej przewagę konkurencyjną oraz ogranicza ryzyko techniczne i inwestycyjne.

Zapraszamy do współpracy wytwórców innowacyjnych technologii, zainteresowanych uzyskaniem świadectwa potwierdzającego sprawność technologii.

Nowy poszerzony zakres akredytacji JWTŚ-IETU

Więcej informacji – www.etv.ietu.pl

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu - Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce, Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV dofinansowuje przedsiębiorców zgłaszających technologie do weryfikacji, jak również nabywców technologii planujących przeprowadzenie weryfikacji w celu zakupu konkretnej technologii.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentami na stronie NFOŚiGW.

 


do góry