Najbliższe lata w sektorze ochrony środowiska. Komentuje 42 ekspertów

Z okazji jubileuszu redakcja portalu Teraz Środowisko prosiła ponad 40 ekspertów – przedstawicieli administracji publicznej, przedsiębiorstw, świata nauki i organizacji pozarządowych – o skomentowanie sytuacji w dziedzinach, w których się specjalizują.

„Tego co dzieje się obecnie, nie spodziewał się nikt. Wierzymy jednak, że moment kryzysu posłuży refleksji, nie tylko nad wartościami rodzinnymi, ale i środowiskowymi. Przyroda, człowiek i biznes to system naczyń połączonych. Nasza redakcja dzieli się efektem wielotygodniowych prac, zachęcając do twórczego spędzenia czasu w domach” – mówi Marta Wierzbowska-Kujda, redaktor naczelna Teraz Środowisko, zachęcając do lektury.

Publikacja jest dostępna bezpłatnie na stronie www.teraz-srodowisko.pl

Teraz Środowisko to internetowy dziennik B2B dla pracowników i specjalistów sektora ochrony środowiska działający od 2014 r. To marka, którą przez pięć lat udało się zbudować, ceniona, nie tylko przez specjalistów i pracowników sektora środowiska, za precyzję, szybkość przekazywania informacji i eksperckość redakcji. Cały Zespół Redakcyjny ma powód do dumy.
Gratulujemy!

 

 


do góry