Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Opadami dla Województwa Śląskiego

Na zlecenie Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego od lipca br. IETU przygotowuje sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego za lata 2014-2016. Zostaną w nim przedstawione dane dotyczące stanu gospodarki odpadami oraz stanu realizacji zakładanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji w gospodarce odpadami w okresie objętym sprawozdaniem. Opracowanie zawierać będzie oceny kosztów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć a także ocenę zmian jakie nastąpiły w latach 2014-2016 w gospodarce odpadami województwa śląskiego.

Sprawozdanie gotowe będzie na koniec listopada 2017.


do góry