Posiedzenie Rady Naukowo-Przemysłowej IATI z udziałem IETU

Jubileuszowe posiedzenie Rady Naukowo-Przemysłowej konsorcjum Instytut Autostrada Technologii i Innowacji (IATI) odbyło się 12.12.2019 r. we Wrocławiu na Politechnice Wrocławskiej. IETU jest partnerem sieci współpracy działającej w ramach konsorcjum. W jubileuszowym posiedzeniu uczestniczył Dyrektor IETU – dr hab. inż. Jan Skowronek.

Instytut Autostrada Technologii i Innowacji (IATI) to wirtualny instytut stworzony z myślą o zintegrowaniu prac naukowo-badawczych przez trzy środowiska: uczelnie, niezależne instytuty badawcze i przedsiębiorstwa. Celem IATI jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na opracowywanie innowacyjnych technologii i rozwiązań wspierających rozwój nowoczesnej gospodarki w różnych jej dziedzinach. IATI działa w 13 Obszarów Tematycznych, odpowiadających polom badawczym zdefiniowanym w projekcie „Foresight technologiczny przemysłu – InSight 2030” (tzw. Inteligentne Specjalizacje). Od 2015 roku partnerzy IATI wspólnie zrealizowali/realizują ponad 100 projektów krajowych i zagranicznych.

Obecnie grono partnerów IATI tworzy 51 instytucji, w tym: 24 uczelnie, 8 instytutów badawczych i 19 przedsiębiorstw. Liderami konsorcjum są Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie i Politechnika Wrocławska.

 


do góry