Pani Minister Urszula Zielińska z wizytą w IETU

Pani Wiceminister Klimatu i Środowiska Urszula Zielińska 12 marca br. była gościem IETU. Podczas spotkania pracownicy Instytutu zaprezentowali obszary badawcze oraz osiągnięcia z nimi związane, a także realizowane zadania w ramach prowadzonych projektów.

W czasie wizyty Pani Minister rozmawiała z Dyrekcją i pracownikami IETU nt. bieżących wyzwań i działań Instytutu, zapoznała się ze stanowiskami badawczymi, prowadzonymi na nich pracami i projektami. Przedstawiono jej działania IETU w zakresie: adaptacji do zmian klimatu, w tym dotyczące opracowywania Miejskich Planów Adaptacji do zmian klimatu i wyznaczania Powierzchniowej Miejskiej Wyspy Ciepła, czy wprowadzania w przestrzeń miejską rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury, jak oparty na naturze (NBS), inteligentny moduł zielonej infrastruktury miejskiej wypracowany w projekcie Mod4GrIn.

Osiągnięcia i prace w zakresie biotechnologii środowiskowej przedstawione zostały w laboratorium mikrobiologicznym. Rozmawiano o problemach gospodarki zasobami i odpadami, w tym obiegu zamkniętego, weryfikacji technologii środowiskowych (ETV), jak również o analizach strategicznych, politykach środowiskowych, czy analizach cyklu życia i transformacji energetycznej. Zaprezentowano także infrastrukturę IT i serwerownie, Centralne Laboratorium IETU, jak i znajdujące się na terenie Instytutu pomieszczenia do wykonywania badań technologicznych odpadów.

W ramach badań nad zanieczyszczeniem gleb metalami ciężkimi i ich fitoremediacją pokazano fitotron oraz poletka badawcze, na których prowadzone są badania nad roślinami energetycznymi i przemysłowymi na glebach marginalnych, a także związane z bioróżnorodnością muraw. Zademonstrowano system Śląskie SMOGSTOP, narzędzie stworzone z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, które służy mieszkańcom Śląska do informowania o prognozowanej jakości powietrza i zaleceniach zdrowotnych.

Przedstawiono również efekty inwestycji budowlanej, która objęła termomodernizację budynku oraz instalację paneli fotowoltaicznych wraz z magazynem energii, wpływającą na obniżenie kosztów utrzymania obiektu i zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii.

Po wizycie w Instytucie, Pani Wiceminister miała okazję zobaczyć zrewitalizowaną hałdę pocynkową w Rudzie Śląskiej – Górę Antonię, dla której IETU opracował i zrealizował koncepcję fitostabilizacji i zagospodarowania przestrzennego.

Serdecznie dziękujemy za wizytę w IETU oraz zapoznanie się z naszymi badaniami i działaniami.


do góry