Zapraszamy do udziału w Wirtualnej Szkole Zimowej “Theory is not boring” – Redevelopment and reconstruction of Transition Regions in Climate and Society changes – 14.03.2024

W imieniu realizatorów projektu V4RIT-SUARR - Regiony V4 w okresie transformacji wspierają odbudowę i przebudowę Ukrainy, zapraszamy do uczestnictwa w Wirtualnej Szkole Zimowej ”Theory is not boring - Redevelopment and reconstruction of Transition Regions in Climate and Society changes”.  

Wirtualna Szkoła Zimowa będzie opierać się na wiedzy partnerów z krajów Grupy Wyszehradzkiej – V4 i ich doświadczeniu w zakresie prowadzonej transformacji regionów poprzemysłowych. Przewidywane są głównie prezentacje – wykłady teoretyczne z praktycznymi przykładami. Tematyka wykładów będzie obejmowała następujące zagadnienia: łagodzenie skutków zmian klimatu, turystyka, rozwój innowacyjności, rozwiązania w zakresie infrastruktury, urbanistyki oraz rewitalizacji terenów poprzemysłowych.

Zobacz szczegółowy program
Program spotkania (pdf) - EN
Biogramy prelegentów oraz streszczenia wystąpień (pdf) - EN

 

Wirtualna Szkoła Zimowa jest przeznaczona głównie dla publiczności ukraińskiej, ale serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, również przedstawicieli grup interesariuszy z krajów V4:

  • regionalnych władz publicznych – przedstawicieli rad regionalnych lub osób odpowiedzialnych za planowanie, środowisko, turystykę lub transformację,
  • lokalnych władz publicznych – przedstawicieli gmin i organizacji międzygminnych odpowiedzialnych za rozwój gospodarczy, środowiskowy i regionalny,
  • organizacje biznesowe, MŚP - właściciele gruntów, firmy budowlane, agencje rozwoju, deweloperzy, dostawcy usług rekreacyjnych i turystycznych. organizacje prowadzące działalność związaną z transformacją regionu,
  • profesjonalna publiczność i eksperci – osoby, które są zawodowo zaangażowane w cele projektu,
  • NGO – organizacje wspierające rozwój, edukację i działania środowiskowe,
  • szkolnictwa wyższego i badań – przedstawiciele wydziałów urbanistyki, planowania regionalnego, środowiska, rozwoju lub innych podobnych tematów na uniwersytetach,
  • społeczeństwo z regionów przejściowych i studenci.

 

Termin i forma
14.03.2024 – spotkanie on-line na platformie ZOOM
Godziny – 9:00-15:00 (czas PL)
Spotkanie prowadzone będzie w jęz. angielskim wraz z tłumaczeniem na jęz. ukraiński.

Zapraszamy do rejestracji on-line
Rejestracja

 

Więcej informacji o VIRTUAL WINTER SCHOOL

 

Więcej informacji na temat projektu – V4RIT-SUARR - V4 Regions in Transition Supporting Ukraine Redevelopment and Reconstruction

 


do góry