Polskie doświadczenia przydadzą się na Ukrainie. Dzielenie się wiedzą o procesie transformacji regionów węglowych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Światowy w porozumieniu z Komisją Europejską rozpoczynają współpracę, której celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy regionami górniczymi Polski i Ukrainy. Ma to pomóc obu krajom przygotować się w najbliższych latach na transformację energetyczną. Inicjatywa jest częścią międzynarodowego programu, który wspiera kraje w tworzeniu i wdrażaniu przyjaznej społecznie, niskoemisyjnej energetyki. Jest nią platforma na rzecz Bałkanów Zachodnich i Ukrainy, która powstała we wrześniu 2019 r. pod kierownictwem Banku Światowego, przy politycznym przywództwie Komisji Europejskiej (DG ENER, DG NEAR) i wsparciu koncepcyjnym w zakresie przemian gospodarczych ze strony Rządu RP, byłej prezydencji COP24.

NFOŚiGW będzie koordynował wizyty studyjne, konferencje i spotkania organizowane w Polsce przez IETU w ramach projektu „Dzielenie się wiedzą o procesie transformacji regionów węglowych – wizyty studyjne w polskich regionach górniczych interesariuszy z Ukrainy”. Udział strony ukraińskiej w wymianie wiedzy będzie z kolei zapewniony dzięki środkom Banku Światowego (fundusze powiernicze ESMAP oraz EGPS), we współpracy z Komisją Europejską.

Przedstawiciele ukraińskiego sektora publicznego i prywatnego odbędą spotkania z przedstawicielami polskich miast, między innymi w województwie śląskim, aby rozmawiać o doświadczeniach w zakresie transformacji i wyzwaniach jakie stoją przed poszczególnymi regionami górniczymi, które są związane z otoczeniem regulacyjnym, organizacyjnym, gospodarczym, społecznym, przestrzennym czy środowiskowym.

„Polska doskonale rozumie, co oznaczają różne punkty startowe, jeśli chodzi o transformację energetyczną i jak wpływają one na tempo, w jakim zmierzamy do wspólnego celu. Znamy wagę przeszłych decyzji, które uzależniły rozwój przemysłowy naszego kraju od wąskiego wachlarza możliwości. Polska przeszła skomplikowane procesy potrzebne do przeprowadzenia poważnych przemian gospodarczych i politycznych, które nasz kraj przeszedł pomyślnie w ciągu ostatnich 30 lat – powiedział wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński. – Jestem głęboko przekonany, że to przedsięwzięcie – realizowane w duchu solidarności, tak ważnej dla Polaków – pomoże Ukrainie lepiej przygotować się na nadchodzące wyzwania, niezbędne do przeprowadzenia w kolejnych latach transformacji”.

W inauguracji platformy wzięli również udział Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Lorkowski, Dyrektor Regionalny Banku Światowego na Ukrainę, Arup Banerji, Przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie Marcus Bernhard Heinz, Dyrektor ds. Wewnętrznego Ryku Energii w Dyrekcji Generalnej ds. Energii (Komisja Europejska) Catharina Sikow oraz Doradca Premiera Ukrainy ds. polityki regionalnej, Walentyna Moskalenko.

Piotr Cofałka – Z-ca Dyrektora IETU ds. Badań i Rozwoju w prezentacji „Transformation of post-mining areas. The practical dimension of activities undertaken in Upper Silesia region” przedstawił przykłady udanych przekształceń terenów pogórniczych na Śląsku.

Więcej informacji na temat spotkania na stronie NFOŚiGW.

Najczęściej zadawane pytania na temat Platformy rzecz Regionów Górniczych na Bałkanach Zachodnich i Ukrainy (w języku ang.)

 

 


do góry