Poprawa zdrowia gleb wymaga przyspieszenia procesu budowania wiedzy i dobrych praktyk – dr hab. Marta Pogrzeba wzięła udział w webinarium „Misje w Horyzoncie Europa” zorganizowanym przez Business & Science Poland/NCBR

Czym są misje w Horyzoncie Europa, jakie są ich obszary, cele, sposoby wyboru, a także plany na przyszłość związane z tym nowym mechanizmem? Te i wiele innych zagadnień merytorycznych przedstawili polscy Członkowie Mission Boards, czyli Rad Misji, Członkowie Mission Assemblies, czyli Zgromadzeń przy Radach Misji oraz Członkowie Member States sub-groups, czyli podgrup dla państw członkowskich.

Europejskie misje badawcze i innowacyjne mają na celu rozwiązanie najważniejszych wyzwań, przed którymi obecnie stoi świat w obszarach: neutralne dla klimatu i inteligentne miasta; rak; stan gleby oraz żywność; zdrowe oceany, morza, wody przybrzeżne i śródlądowe oraz przystosowanie się do zmiany klimatu, w tym do transformacji społecznej. Stanowią integralną część Programu Horyzont Europa na lata 2021-2027 i zostały wybrane na pierwsze cztery lata jego realizacji. Zdaniem profesor Marianny Mazzucato to właśnie polityka oparta na misjach może być doskonałym instrumentem UE służącym do zmiany sposobu rozwiązywania wielkich problemów społecznych (Governing Missions in the European Union).

To spotkanie jest kolejnym, w którym przedstawiam założenie i cele misji „Troska o glebę to troska o życie” – mówiła dr hab. Marta Pogrzeba, prof. IETU, członek Mission Board Soil Health and Food. – Duża frekwencja na dzisiejszym spotkaniu jednoznacznie wskazuje, że nie tylko środowiska naukowe, ale również bezpośredni odbiorcy tych mechanizmów są zainteresowani nie tylko nabyciem wiedzy w zakresie misji, ale również miejmy nadzieję w przyszłości aktywnym udziałem w misjach.

W trakcie spotkania prof. M. Pogrzeba zwróciła uwagę na otwarte inicjatywy badawcze, a szczególnie living laby czyli żywe laboratoria, które mogą odegrać znaczącą rolę w osiągnięciu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz w procesie zmiany i poprawy systemu żywnościowego, a także życia na obszarach wiejskich.

Komisja Europejska zaproponowała nową inicjatywę Przyspieszenie transformacji systemów rolniczych: żywe laboratoria agroekologiczne i infrastruktury badawcze  jako jedno z europejskich partnerstw w dziedzinie żywności, biogospodarki, zasobów naturalnych, rolnictwa i środowiska w ramach programu „Horyzont Europa”.

Living-laby czyli żywe laboratoria to przestrzenie dla współinnowacji przez partycypacyjne, transdyscyplinarne i systemowe badania naukowe prowadzone wspólnie z rolnikami, przetwórcami żywności, społecznościami lokalnymi oraz konsumentami – wyjaśniała dr hab. Marta Pogrzeba – Dlatego tak ważne jest zgłoszenie Polskich inicjatyw zawierających elementy żywych laboratoriów agroekologicznych lub infrastruktur badawczych, które mogłyby przyczynić się do wzmocnienia badań i przyspieszenia innowacji w agroekologii. Wprawdzie Komisja Europejska zakończyła już pierwsze screeningowe mapowanie living-labów rolniczych w państwa UE. Jednak jako członek Rady Misji mam jeszcze możliwość przekazania Komisji dodatkowych zgłoszeń.

Wszystkie jednostki, które jeszcze chcą zgłosić do Komisji Europejskiej living-lab lub infrastrukturę badawczą, które mogą zostać wykorzystane w badaniach związanych z rolnictwem, agroekologią czy ochroną gleb proszone są kontakt z dr hab. Martą Pogrzebą, e-mail: .

 

 

 


do góry