Zaproszenie na Webinarium IETU – Wyzwania misji „Troska o glebę to troska o życie” w programie HORYZONT EUROPA 2021-2027, 21.01.2021

Zapraszamy na webinarium Wyzwania misji „Troska o glebę to troska o życie” w programie HORYZONT EUROPA 2021-2027, które poprowadzi dr hab. Marta Pogrzeba, prof. IETU członek Mission Board Soil Health and Food.

Misja „Troska o glebę to troska o życie” zakłada, że do 2030 r. co najmniej 75 proc. wszystkich gleb w każdym kraju UE powinno być zdrowych i być w stanie wypełniać swoje podstawowe funkcje, od których jesteśmy zależni.

W trakcie seminarium dr hab. M. Pogrzeba przedstawi m.in.:

  • informacje o pracach Mission Board Soil Health and Food nad przygotowaniem założeń do programu Horyzont Europa 2021-2027,
  • cele wyznaczone dla misji „Troska o glebę to troska o życie” wraz terminem osiągnięcia zakładanych wskaźników,
  • szanse jakie stwarza uruchomienie w każdym kraju sieci „żywych laboratoriów” i „latarni morskich”.

Dr hab. M. Pogrzeba zaprasza wszystkich chętnych do dyskusji oraz wspólnej identyfikacji barier i stymulatorów, które mogą wpłynąć na osiągnięcie celów i założeń misji „Troska o glebę to troska o życie” w Polsce, biorąc pod uwagę różne skale przestrzenne, doświadczenia i dobre praktyki, a także zintegrowane i holistyczne podejście do zdrowia gleby i ekosystemu.

Data
21 stycznia 2021, g. 13.00

Udział w Webinarium jest bezpłatny.
Prosimy o rejestrację on-line. Zgłoszenie na seminarium prosimy dokonać do 19 stycznia 2021 r.

Po rejestracji zgłoszenia uczestnicy otrzymają potwierdzenie oraz dzień przed webinarium link do spotkania on-line.

 

Program seminarium

Formularz zgłoszenia on-line

 

Już dziś zapraszamy również na kolejne webinarium o pokrewnej tematyce, które odbędzie się 18 lutego 2021.
Tytuł: Znaczenie projektu EJP SOIL dla oceny gleb użytkowanych rolniczo w skali europejskiej - dr hab. inż. Bożena Smreczak, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB, Puławy.

 

Więcej o Webinariach/Seminariach IETU


do góry