Śląskie walczy ze smogiem – projekt InfoSMOG-MED. Prezentacja dla uczestników programu stażowego Klimat dla Przyszłości

Webinarium dla studentów uczelni wyższych, którzy w programie Klimat dla Przyszłości uzyskali stypendia na odbycie stażów w jednostkach podległych Ministerstwu Klimatu i Środowiska odbyło się 16 grudnia br. w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Profil działalności oraz tematyka aktualnie realizowanych projektów, w tym InfoSMOG-MED, zostały zaprezentowane przez ekspertów IETU.

Dr Janina Fudała, prof. IETU przedstawiła ideę oraz cele informacyjno-edukacyjnego projektu InfoSMOG-MED realizowanego przez Śląski Urząd Marszałkowski w partnerstwie z IETU oraz Śląskim Centrum Chorób Serca. W ramach projektu powstają elektroniczna platforma i aplikacja na urządzenia mobilne informujące o jakości powietrza wraz z systemem komunikacji dla mieszkańców dotyczącym aspektów zdrowotnych oraz systemem komunikacji dla podmiotów leczniczych z terenu województwa śląskiego.

Studenci poznali schemat systemu InfoSMOG-MED, schemat przygotowania prognozy jakości powietrza z omówieniem użytych modeli oraz baz danych koniecznych do zasilania tych modeli. 48-godzinna prognoza jakości powietrza stanowi podstawę do generowania komunikatów zdrowotnych dla żądanej lokalizacji na terenie województwa śląskiego.

Studenci zostali zachęceni do skorzystania, a także testowania produktów projektu InfoSMOG-MED i zgłaszania uwag w celu lepszego dostosowania ich funkcjonalności do potrzeb użytkowników.

Przekazana została również informacja o planowanej na styczeń 2021 konferencji inaugurującej udostępnienie systemu na platformie internetowej i aplikacji mobilnej.

Projekt InfoSMOG-MED jest projektem własnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego finansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych oraz budżetu Państwa.

 

 


do góry