Prestiżowa nagroda INSPIRACJE 2020 za platformę i aplikację Śląskie SMOGSTOP

W Konkursie „INSPIRACJE 2020” nagrodzono platformę i aplikację Śląskie SMOGSTOP. Platforma i aplikacja powstały z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach w ramach projektu InfoSMOG-MED. Dzięki nim mieszkańcy województwa śląskiego mają dostęp do stale aktualizowanych prognoz jakości powietrza (24, 48 godz.) oraz komunikatów zdrowotnych.

W Konkursie „INSPIRACJE” nagradzane są osoby, organizacje pozarządowe i firmy, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zdrowie, komfort życia oraz ochronę środowiska, w którym żyjemy.

Laureatów i finalistów Konkursu „INSPIRACJE 2020” ogłoszono 30 września br. podczas uroczystej Gali w Auli Narodowego Instytutu Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.

Platformę i aplikację Śląskie SMOGSTOP nagrodzono w kategorii „Nowatorskie rozwiązania, produkty i usługi poprawiające jakość życia, zdrowia, dostęp do usług – urządzenia, technologie, telemedycyna, aplikacje, rozwiązania start-upów”. Przedsięwzięcie to zgłoszone zostało do konkursu przez Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu – Partnera projektu InfoSMOG-MED.

System Śląskie SMOGSTOP przekazuje informacje, które pomagają użytkownikom indywidualnym oraz podmiotom leczniczym odpowiednio przygotować się na wystąpienie sytuacji smogowej (przekroczeń poziomu informowania i poziomu alarmowego) oraz zagrożeń zdrowotnych.

Użytkownicy platformy internetowej i aplikacji mobilnej, którzy posiadają konta, w przypadku prognozy przekroczenia norm jakości powietrza i wystąpienia zagrożenia zdrowotnego dla konkretnych podanych przez siebie lokalizacji otrzymają komunikat – zalecenie o sposobie postępowania/zachowania w czasie trwania zagrożenia w odniesieniu do płci, wieku i określonych jednostek chorobowych.

Konkurs „INSPIRACJE” jest organizowany przez Idea Trade od 2015 r. w ramach programu edukacyjnego „Bezpieczny Szpital Przyszłości”, który umożliwia managerom szpitali na wymianę doświadczeń i zdobywanie informacji o nowościach w zakresie leczenia i zarządzania placówkami ochrony zdrowia. W Konkursie „INSPIRACJE” nagradzane są szpitale i instytucje, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii.

Kapitule konkursowej przewodniczy dr n. med. Marek Tombarkiewicz, Dyrektor Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, a w jej skład wchodzą osoby zarządzające najlepszymi szpitalami w Polsce oraz zwycięzcy poprzednich edycji.

Szczególnie ważne jest, aby w okresach przewidywanych przekroczeń norm jakości powietrza, placówki lecznicze były przygotowane na przyjęcie większej liczby pacjentów.

System Śląskie SMOGSTOP składa się z dwóch połączonych i zależnych od siebie komponentów – środowiskowego i zdrowotnego. Podstawę systemu stanowi komponent środowiskowy, w którym generowana jest prognoza jakości powietrza. Część środowiskową systemu przygotowano w IETU bazując na efektach ponad dwudziestoletnich badań dotyczących inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł powierzchniowych, modelowania rozkładów przestrzennych stężeń pyłów PM10, PM2,5, budowy kalkulatora emisji pyłów uwzględniającego różne warianty zaopatrzenia budynków mieszkalnych w ciepło oraz działania termomodernizacyjne, określania udziału źródeł emisji spoza województwa w stężeniach mierzonych na jego terenie, modelowania prognoz emisji zanieczyszczeń do powietrza w skali lokalnej, budowy baz danych, budowy systemu informowania o zanieczyszczeniach powietrza wraz z ich wizualizacją, a także wykorzystania prognozy meteorologicznej do prognozowania jakości powietrza.

Pieczę nad komponentem zdrowotnym sprawuje ŚCCS w Zabrzu. W ŚCCS przeanalizowano miliony zdarzeń zdrowotnych w wielu wariantach związanych z zanieczyszczeniami powietrza. Dzięki pozyskaniu tak unikalnej wiedzy występuje możliwość przewidywania zagrożeń zdrowotnych, również w czasie kilku najbliższych dni. Zagrożenia te zależne są od stopnia zanieczyszczenia powietrza i ryzyka wystąpienia niekorzystnych zdarzeń zdrowotnych.

Przyznana nagroda jest bardzo ważna – pozwala na odczucie, że ciężka praca wszystkich Partnerów została doceniona przez szanowne grono osób oceniających projekt, w tym osoby zarządzające najlepszymi szpitalami w Polsce. Jednak dla twórców systemu najbardziej wymiernym wyrazem uznania za ich pracę jest i będzie liczba osób, które chcąc ochronić zdrowie swoje oraz swoich najbliższych. Aplikację Śląskie SMOGSTOP można pobrać bezpłatnie ze sklepów: Google Play oraz z App Store.

Gratulujemy wszystkim laureatom!

 

Więcej informacji dot. projektu InfoSMOG-MED, w ramach którego została opracowana nagrodzona aplikacja na stronie www:

Projekt InfoSMOG-MED

oraz m.in. w aktualnościach IETU:

Podsumowanie projektu InfoSMOG-MED

„Śląskie. Zmieniamy powietrze na dobre”. Projekt InfoSMOG-MED – materiały edukacyjne

Aplikacja i platforma Śląskie SMOGSTOP już dostępne dla mieszkańców regionu w ramach projektu InfoSMOG-MED

 

Wanda Jarosz
Źródło: Śląski Urząd Marszałkowski, Bezpieczny szpital przyszłości


do góry