Chwalimy się – Projekt MISCOMAR na Konferencji końcowej programu FACCE SURPLUS w Brukseli

Osiągnięcia projektu MISCOMAR „Produkcja biomasy miskanta jako alternatywa dla obszarów zanieczyszczonych i odłogowanych: jakość, ilość oraz wpływ na glebę”, koordynowanego przez IETU, zostały przedstawione przez dr hab. Martę Pogrzebę prof. IETU, na konferencji programu FACCE SURPLUS 26 lutego 2020 w Brukseli. Celem tego spotkania było pokazanie nie tylko osiągnięć programu FACCE SURPLUS, ale także najnowszych osiągnięć europejskiej biogospodarki.

Na konferencji dyskutowano na temat europejskiego postępu w dziedzinie biogospodarki oraz roli, jaką program FACCE SURPLUS odegrał i nadal może odgrywać w tej dziedzinie. Biogospodarka była rozpatrywana nie tylko z historycznego punktu widzenia, ale także jej obecnego stanu i przyszłości, ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska Unii Europejskiej w tym obszarze. W debacie uczestniczył Christian Patermann uważany za twórcę koncepcji biogospodarki europejskiej.

Dr hab. Martę Pogrzebę prof. IETU w trakcie konferencji przestawiła nie tylko rezultaty badań przeprowadzonych w projekcie MISCOMAR z renomowanymi jednostkami naukowymi z Niemiec i Wielkiej Brytanii, ale także założenia nowego projektu MISCOMAR+.

Projekt MISCOMAR jest jednym z 22 projektów badawczych, które w 2015 i 2017 roku uzyskały finansowanie z programu FACCE SURPLUS. W 2019 r. w trzecim konkursie finansowanie przyznano 6 projektom, wśród których jest MISCOMAR+.

Projekt MISCOMAR+ jest kontynuacją i rozszerzeniem naszych dotychczasowych badań z zakresu uprawy miskanta na glebach marginalnych Europy – mówi prof. Marta Pogrzeba. – Jest to doskonały przykład ciągłości badań finansowanych przez Komisję Europejską w ramach akcji FACCE SURPLUS. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasza dotychczasowa współpraca badawcza koordynowana przez IETU została zauważona i doceniona przez Komisję Europejską, a przede wszystkim, że może być rozwijana w kolejnym projekcie badawczym. Obecnie przekazujemy pałeczkę naszym partnerom z Uniwersytetu Aberystwyth w Wielkiej Brytanii, którzy będą liderem tego przedsięwzięcia.

W końcowej części swojego wystąpienia prof. M. Pogrzeba zaprezentowała także obszary działania i cele Mission in the area Soil Health and Food programu Horyzont Europa, której jest członkinią.

Zobacz:

Życie na ziemi zależy od gleby
Od pola do stołu

Uczestnikami wydarzenia, oprócz przedstawicieli programu FACCE SURPLUS byli koordynatorzy realizowanych projektów, Komisji Europejskiej i innych środowisk związanych z biogospodarką.

FACCE SURPLUS to program ERA-NET utworzony we współpracy pomiędzy Komisją Europejską a partnerstwem 15 krajów w ramach wspólnej inicjatywy programowej w zakresie badań obejmujących zagadnienia z zakresu produkcji biomasy oraz zagadnień dotyczących zrównoważonego rolnictwa (FACCE-JPI).

W 2015 r. FACCE SURPLUS ogłosił swój pierwszy konkurs do składania międzynarodowych projektów badawczych pod hasłem „Sustainable and Resilient agriculture for food and non-food systems”. Czternaście wybranych projektów zostało ukończonych w 2019 r.

W 2017 r. FACCE SURPLUS ogłosił drugie zaproszenie do konkursu, a realizowane projekty dotyczyły produkcji biomasy oraz małych biorafinerii. W rezultacie w ramach drugiego konkursu realizowanych jest osiem projektów.

W 2019 r. wybrano z kolei sześć projektów, które otrzymały finansowanie w ramach trzeciego konkursu FACCE SURPLUS. Wśród nich znajduje się projekt koordynowany przez IETU o akronimie MISCOMAR+. Współpraca w ramach FACCE SURPLUS zakończy się w 2020 r.

 


do góry