Transformacja polskich miast w przyjazne i neutralne klimatycznie – Agenda Miejska Ministerstwa Klimatu

Wypracowanie rozwiązań zwiększających komfort życia mieszkańców miast, w warunkach zmieniającego się klimatu jest kluczowym celem Agendy Miejskiej Ministerstwa Klimatu. W Warszawie 4 marca rozpoczął się cykl warsztatów z samorządami oraz organizacjami pozarządowymi, których zadaniem jest wspólne z kluczowymi podmiotami kształtującymi politykę miejską przygotowanie planu działania. W warsztatach udział wzięli dr hab. inż. Jan Skowronek, dyrektor IETU oraz dr arch. Justyna Gorgoń, ekspert wiodący w zakresie przekształcenia środowiska zurbanizowanego.

Wysoki poziom urbanizacji w Polsce oznacza, że zmiany klimatu będą miały wpływ na dynamikę rozwoju miast, a tym samym na jakość życia ich mieszkańców. Poprawa jakości życia mieszkańców oraz wsparcie miast w transformacji w przyjazne i neutralne klimatycznie to główne cele ogłoszonej 4 marca 2020 r. w Warszawie Agendy Miejskiej Ministerstwa Klimatu. Kluczowe założenia – dobre planowanie na poziomie lokalnym oraz konkretne instrumenty finansowe wspierające politykę miejską.

 

Agenda Miejska Ministra Klimatu ma na celu poszerzenie działań, które były dotychczas prowadzone na poziomie lokalnym oraz zintegrowanie i odpowiednie dostosowanie narzędzi tak, aby zwiększyć ich skuteczność i efektywność podkreślał minister klimatu Michał Kurtyka.

Główne elementy Agendy Miejskiej Ministerstwa Klimatu obejmują:

 • docenienie dobrych praktyk,
 • uruchomienie dodatkowych narzędzi wsparcia,
 • uproszczenie przepisów i funkcjonujących programów,
 • wypracowanie nowych rozwiązań.

Warsztaty w Warszawie rozpoczęły cykl debat z samorządami oraz organizacjami pozarządowymi, a prowadzone w ich trakcie dyskusje koncentrowały się na następujących obszarach:

 • parki, zielona infrastruktura i bioróżnorodność,
 • energia i czyste powietrze,
 • zrównoważony i niskoemisyjny transport,
 • niebieska infrastruktura i retencja wody,
 • planowanie przestrzenne.

Dr hab. inż. Jan Skowronek uczestniczył w dyskusji na temat energii i czystego powietrza, a dr arch. Justyna Gorgoń była w grupie zajmującej się kwestiami planowania przestrzennego.

Warsztaty zaplanowano we wszystkich 16 miastach wojewódzkich. Spotkanie w Katowicach odbędzie się 22 kwietnia.

Agenda Miejska Ministerstwa Klimatu – terminy warsztatów

 • 4 marca, Warszawa,
 • 10 marca, Białystok,
 • 12 marca, Łódź,
 • 17 marca, Gdańsk,
 • 18 marca, Bydgoszcz,
 • 25 marca, Poznań,
 • 26 marca, Gorzów Wielkopolski,
 • 27 marca, Szczecin,
 • 1 kwietnia, Kraków,
 • 2 kwietnia, Rzeszów,
 • 7 kwietnia, Wrocław,
 • 16 kwietnia, Kielce,
 • 21 kwietnia, Opole,
 • 22 kwietnia, Katowice,
 • 27 kwietnia, Lublin,
 • 29 kwietnia, Olsztyn.

 


do góry