Publikacje naukowe pracowników IETU – 2019

Ponad 40 publikacji naukowych opublikowali w 2019 r. naukowcy z IETU. Dotyczyły one m.in. wyników badań naukowych z obszarów remediacji środowiska, mikrobiologii środowiska oraz odnowy terenów miejskich i przemysłowych w kontekście zmian klimatu oraz adaptacji obszarów zurbanizowanych do skutków zmian klimatu.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami.


do góry