RE-PLAN CITY LIFE – Plan efektywnego podnoszenia świadomości społecznej dla wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie wykorzystania materiałów z recyklingu opon w środowisku miejskim

Projekt RE-PLAN CITY LIFE koncentruje się na możliwościach wykorzystania surowców wtórnych pozyskanych w procesach recyklingu opon (recycled tyre materials – RTM) zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). W krajowym systemie gospodarki odpadami, recykling materiałowy tak powszechnego odpadu jakim są zużyte opony funkcjonuje w bardzo ograniczonym zakresie (ok. 15% strumienia zbieranych opon). Obecnie dominującym procesem przetwarzania opon jest termiczne przekształcanie w cementowniach (ok. 60% strumienia zbieranych opon). Mimo że w procesie tym odzyskiwana jest energia, z punktu widzenia GOZ potencjał surowcowy jest marnowany. Wieloletnie badania instytucji zaangażowanych w Projekcie oraz wyniki wdrożeń wskazują że przy odpowiednim podejściu, stosowanie materiałów z recyklingu opon (guma, stal, tekstylia i tworzywa sztuczne) może przynieść wymierne korzyści. Dotyczy to wielu zastosowań jak np. innowacyjnych nawierzchni bitumicznych i betonowych zawierających domieszki RTM, innowacyjnych zapraw i gotowych elementów betonowych, elementów tłumiących drgania (transport miejski, linie kolejowe), czy infrastruktury z sektora sportowego i rekreacyjnego (maty lekkoatletyczne, bieżnie itp.).

Celem projektu jest podnoszenia świadomości społecznej w zakresie możliwości powszechnego stosowania RTM. W tym kontekście projekt jest nakierowany m.in. na współpracę z administracją publiczną celem wypracowania rozwiązań które będą sprzyjać stosowaniu i wdrażaniu przyjaznych dla środowiska dobrych praktyk stosowania RTM możliwych do wdrażania w inwestycjach gminnych, jak i procedur zielonych zamówień publicznych (GPP). W ramach projektu działa Komitet Doradczy Interesariuszy (SAC), oraz trzy Grupy Robocze (WG), skupiające ekspertów z głównych obszarów potencjalnych zastosowań RTM w środowiskach miejskich, tj. Transport, Budownictwo, Sport. Dostęp do grup roboczych jest otwarty. W ramach Projektu opracowany i wdrożony  zostanie plan stosowania produktów z RTM zgodnie z zasadami GOZ.

Jednym z kluczowych zadań Projektu realizowanym przez IETU jest utworzenie platformy internetowej (Re-Plan Web Portal). Platforma poza wymianą i wyszukiwaniem informacji pomiędzy użytkownikami (społeczność Re-Plan) zarówno pod kątem materiałów, produktów czy usług, jak również partnerów biznesowych i instytucji - będzie umożliwiać prowadzenie konsultacji, oraz wymianę wiedzy i informacji pomiędzy podmiotami branżowymi, administracją i innymi podmiotami zainteresowanymi stosowaniem i wdrażaniem RTM. Częścią portalu będzie dynamiczna baza danych o materiałach i produktach zawierających RTM w sześciu kategoriach zastosowań:

 • Drogi i budownictwo drogowe
 • Tereny zurbanizowane
 • Transport szynowy
 • Budownictwo
 • Architektura krajobrazu
 • Sport i wypoczynek

Projekt RE-PLAN CITY LIFE realizowany jest przez konsorcjum 14 partnerów z 6  państw UE. Koordynatorem projektu jest ETRA (The European Tyre Recycling Association). Ze strony polskiej w projekcie uczestniczy Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU), Centrum Kooperacji Recyklingu oraz (z ramienia ETRA) - Recykl S.A. Organizacja odzysku, zajmująca się recyklingiem i odzyskiem  surowców wtórnych z opon.

 

Konsorcjum projektu:

 • ETRA, European Tyre Recycling Association, Francja (koordynator)
 • CMTO, Città Metropolitana Di Torino, Włochy
 • COMSA, Hiszpania
 • FONDAZIONE ECOSISTEMI, Włochy
 • FGC, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Hiszpania
 • IASLIM, International Association of Sport and Leisure Infrastructure Management, Słowenia
 • Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU), Polska
 • ITeC, Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, Hiszpania
 • KERIDIS, Christoforos Kairidis Techniki Kai Emboriki Anonymi Etaireia, Grecja
 • Region of Crete, Grecja
 • Politecnico di Torino, Włochy
 • Università degli Studi di Torino, Włochy
 • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowy Klaster Kluczowy, Polska

 

Okres realizacji projektu: styczeń 2022 – czerwiec 2025

Całkowity budżet projektu: € 2 641 170

Koordynator projektu w IETU: Mariusz Kalisz, e-mail:

Strona internetowa projektu: https://www.re-plancitylife.eu/

 

Ulotka projektu RE-PLAN CITY LIFE

Ulotka projektu (en)

 

 

 

Źródło finansowania:

Projekt otrzymał finansowanie w ramach programu LIFE Unii Europejskiej - LIFE20 GIE FR 282. Projekt jest współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 


do góry