Rozwiązania przetwarzania odpadów komunalnych zgodne z planem gospodarki odpadami dla województwa śląskiego

Na seminarium zorganizowanym przez IETU 24 listopada 2017 pt. Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w gospodarce odpadami komunalnymi zgodnie z planem gospodarki odpadami dla województwa śląskiego, przedstawiono i dyskutowano na temat głównych założeń do Planu inwestycyjnego przygotowanego w ramach Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022.

Dr L. Sieja z IETU przedstawiła m.in. cele jakie przyjęto w Planie Gospodarki Odpadami – W poszczególnych latach założono doprowadzenie do osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła z odpadów komunalnych, w następujących wielkościach: minimum 50% ich masy do 2020 r., 60% do 2025 r. oraz 65% do 2030 r. Udział masy termicznie przekształcanych odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych w stosunku do wytworzonych odpadów komunalnych nie może przekraczać 30% do 2020 r., a redukcja składowania odpadów komunalnych ma być na poziomie maksymalnie 10% do 2030 r.

Na spotkaniu zaprezentowane również zostały najważniejsze w regionie inwestycje zaplanowane do realizacji w najbliższych latach. Omówione zostały przykłady zarówno systemów zbierania odpadów w PSZOK, jak i rozwiązań instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, zapewniających spełnienie najważniejszych standardów.

Przedstawiono następujące tematy:

Zobacz nagranie z seminarium

 

Galeria


do góry