Zaproszenie | Seminarium techniczne projektu Phyto2Energy, Katowice 2.10.2017

Konsorcjum projektu Phyto2Energy - Zastosowanie procesu fitoremediacji w produkcji plonu energetycznego na terenach zanieczyszczonych metalami ciężkimi jako lokalnego źródła energii - serdecznie zaprasza na seminarium techniczne prezentujące wyniki projektu. Seminarium odbędzie się w siedzibie Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, 2 października 2017 r. w godzinach 10:00-14:00. Seminarium będzie prowadzone w języku angielskim.

Realizacja projektu pozwoliła zdobyć kilka ciekawych doświadczeń i opracować nową, unikalną wiedzę na temat możliwości wdrożenia złożonego podejścia, łączącego fitoremediację terenów zanieczyszczonych metalami ciężkimi z produkcją roślin energetycznych i ich konwersję na energię z zastosowaniem zgazowania. Naszym celem w projekcie było wykazanie, że takie podejście może stać się alternatywą dla zarządzania obszarami rolniczymi i terenami poprzemysłowymi zanieczyszczonymi metalami ciężkimi, przy jednoczesnym przynoszeniu ekologicznej i ekonomicznej wartości dodanej. Innowacyjne rozwiązania opracowywane są w ścisłej współpracy nauki z biznesem. Polega ona na transferze wiedzy dzięki wymianie personelu pomiędzy firmami a jednostkami naukowymi realizującymi projekt. W wymianie tej bierze udział łącznie ponad 20 osób z Polski, Niemiec i Rumunii. Projekt Phyto2Energy finansowany jest z 7. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej w ramach Działań Marie Curie-Skłodowskiej.

 

Program seminarium

 

Rejestracja jest prowadzona za pośrednictwem formularza elektronicznego do 28 września 2017 r.

Rejestracja on-line

 

Dodatkowe informacje

Izabela Ratman-Kłosińska

Koordynator projektu

tel.  +48 32 254 60 31 ext. 243, +48 691 566 888

e-mail:

 


do góry