Zaproszenie | Seminarium IETU – Szacowanie stopnia zanieczyszczenia gleb na podstawie pomiarów ich podatności magnetycznej, Katowice 21.09.2017

Podatność magnetyczna jest parametrem fizycznym, pozwalającym na oszacowanie zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi. Pyły zawierające technogeniczne związki magnetyczne, powstają głównie w wyniku spalania węgla i w procesach wytopu żelaza. Ich opad powoduje wzrost wartości podatności magnetycznej gleb. Ze względu na intensywną eksploatację naturalnych złóż rud metali w ostatnim stuleciu oraz powszechne ogrzewanie gospodarstw domowych paliwem węglowym, gleby Śląska były szczególnie narażone na zanieczyszczenie metalami ciężkimi.

Dzięki pomiarom podatności magnetycznej, możliwe jest szybkie i tanie, wstępne oszacowanie zanieczyszczenia metalami ciężkimi pochodzenia antropogenicznego na badanym terenie.

W trakcie seminarium przedstawione zostaną wyniki pomiarów wykonywanych na poligonach doświadczalnych IETU, charakteryzujących się zróżnicowaną zawartością metali ciężkich w glebie. Pomiary wykonano za pomocą czujnika terenowego MS2D firmy Bartington.

 

Prowadzący: Maciej Soja, IETU

Współautorzy: Maciej Soja, dr Marta Pogrzeba, dr Jacek Krzyżak, Szymon Rusinowski, IETU

Data i miejsce seminarium: 
21 września 2017, g. 13.00-14.30
Katowice, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ul. Kossutha 6

Program (249 kB)

Formularz rejestracji on-line

 

Więcej o Seminariach Otwartych IETU

 


do góry