IETU na 9. Międzynarodowej Konferencji Environmental Engineering and Management (ICEEM)

W dniach 6-9 września 2017 r dr Jacek Krzyżak z Zespołu Remediacji Środowiska wziął udział w 9. Międzynarodowej Konferencji „Environmental Engineering and Management. Circural Economy and Environmental Sustainability (ICEEM)”.

Konferencja odbyła się w Bolonii, a organizowana była przez Uniwersytet w Bolonii (Włochy) oraz Politechnikę w Iasi (Rumunia). W konferencji wzięło udział ponad 300 naukowców z całego świata.

Głównym celem konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń naukowców w zakresie inżynierii środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska. Podczas konferencji dr Jacek Krzyżak wygłosił referat „Możliwości wykorzystania miskanta olbrzymiego i spartiny preriowej w fitoremediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi”, prezentujący wyniki badań prowadzonych w ramach międzynarodowego projektu Phyto2Energy.

Więcej informacji nt. Konferencji – http://iceem.ro/


do góry