„System monitorowania aktywności i racjonalizacji treningu – SMART” – spotkanie realizatorów projektu

W ramach projektu „System monitorowania aktywności i racjonalizacji treningu – SMART”, który realizuje konsorcjum w składzie COMFORTEL, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Politechnika Śląska oraz IETU, w czerwcu i lipcu br. na grupie 120 osób testowano systemy pomiarowe. Wyniki badań omówiono podczas spotkania 23 września br.

Członkowie Komitetu Sterującego, Rady Profesorskiej oraz osób kluczowych biorących udział w realizacji projektu –„System monitorowania aktywności i racjonalizacji treningu – SMART”, spotkali się 23 września br. w siedzibie lidera konsorcjum firmie COMFORTEL w Tychach w celu podsumowania dotychczas zrealizowanych prac przemysłowych. IETU reprezentowali dr Janina Fudała, prof. IETU ekspert w zakresie jakości powietrza oraz Piotr Cofałka, Zastępca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju.

W projekcie SMART trwają prace nad innowacyjnym system monitorowania aktywności i racjonalizacji treningu obejmującym system monitorowania aktywności kinetycznej SMA-K, system nieinwazyjnego monitorowania parametrów fizjologicznych i ruchowych SMA-X oraz kompleksowy system monitorowania aktywności i racjonalizacji treningu SMA-RT. Zadaniem IETU jest przygotowanie modułu prognoz parametrów meteorologicznych, warunkujących aktywność ruchową.

Pracujemy nad rozwiązaniem, które powinno dostarczać informacji fizjoterapeutom o prawidłowo lub nieprawidłowo wykonywanych czynnościach ruchowych podczas wykonywanych ćwiczeń zalecanych przez nich osobom z dysfunkcjami postawy lub u osób aktywnych, uprawiających sport  – podkreśla dr Janina Fudała, prof. IETU

Projekt realizowany przez konsorcjum COMFORTEL (lider), Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach, Politechnikę Śląską oraz IETU jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przeprowadzone prace przemysłowe podsumował kierownik projektu Jerzy Piecho, COMFORTEL. Natomiast Łukasz Wojcieszkiewicz, prezes COMFORTEL przedstawił wnioski z wykonanych w czerwcu i lipcu br. testów oraz badań systemów pomiarowych na grupie 120 osób na stadionie AWF i Wydziale Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Ustalano termin kolejnych testów. Już w połowie przyszłego roku realizatorzy projektu przedstawią możliwości wykorzystania systemu SMART oraz przystąpią do jego komercjalizacji.

Więcej informacji o projekcie


do góry