Spotkanie w IETU z Wiceministrem Wojciechem Murdzkiem

IETU gościł w piątek – 29.04.2022 Wiceministra Edukacji i Nauki - Wojciecha Murdzka, Pełnomocnika Rządu do spraw instytutów badawczych. Na spotkaniu pracownicy IETU zaprezentowali potencjał badawczy instytutu oraz przedstawili realizowane zadania w ramach prowadzonych projektów.

Podczas wizyty Wiceminister odwiedził stanowiska badawcze wchodzące w skład Multipoligonu zintegrowanego monitoringu środowiska naszego Instytutu. Zaprezentowano również specjalistyczną aparaturę wykorzystywaną w pracach badawczo-rozwojowych, m.in: infrastrukturę GIS pozwalająca na budowanie przestrzennych baz danych i kartograficzne odwzorowanie stanu i zmian jakości środowiska w czasie i przestrzeni, infrastrukturę IT, laboratoria – centralne oraz mikrobiologiczne, jak i pomieszczenia do wykonywania badań technologicznych odpadów znajdujące się na terenie Instytutu. Pokazano również fitotron i poletka badawcze, wykorzystywane do prowadzenia prac związanych z fitoremediacją gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi oraz uprawą roślin energetycznych i przemysłowych na glebach marginalnych, a także badań związanych z bioróżnorodnością muraw.

Przedstawiono efekty inwestycji budowlanej, która objęła termomodernizację budynku wraz z nową elewacją oraz wyposażenie obiektu w kompleksowy system fotowoltaiczny. Dzięki temu jest on tańszy w utrzymaniu przez znaczne zmniejszenie się zapotrzebowania energetycznego. Zainstalowane na budynku, a także w wolnej przestrzeni działki ogniwa fotowoltaiczne znacznie zabezpieczają potrzeby IETU w zakresie energii elektrycznej, wpływają na obniżenie kosztów utrzymania obiektu i zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii.

Podczas spotkania Dyrekcja IETU przedstawiła kompetencje jakie zbudował Instytut dzięki międzynarodowym projektom realizowanym przez pracowników (współpraca z WHO, US EPA, UNEP, UNDP, Florida State University).

Internacjonalizacja badań i zdobyte kompetencje w ubiegłym stuleciu pozwoliły nam szybko zaistnieć w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, już jako kraj przedakcesyjny – stwierdziła podczas  spotkania dr hab. Marta Pogrzeba, Dyrektor IETU. Po wejściu Polski do UE nasz instytut był już rozpoznawalny, co miało przełożenie na wysoką skuteczność pozyskiwanych projektów. W kolejnych programach badań i rozwoju UE przekłada się to na coraz wyższą kwotę zaabsorbowanych środków.

Istotnym elementem strategii rozwoju Instytutu  w ostatnich 2 dekadach była realizacja map drogowych w nowych obszarach jakie były uruchamiane. Należały do nich między innymi: modelowanie emisji zanieczyszczeń powietrza i prognozowanie jego stanu, wdrażanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz adaptacja do zmian klimatu.

Nasze know-how wypracowane w projektach B+R pozwala nam tworzyć narzędzia oraz oferować usługi dla gospodarki oraz  jednostek samorządowych różnego szczebla – podkreślił obecny na spotkaniu Piotr Cofałka, Zastępca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju. Doskonałym przykładem jest tu oddany w minionym roku do dyspozycji mieszkańców województwa śląskiego system Śląskie SMOGSTOP. Narzędzie stworzone z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dostarcza na urządzenia mobilne nie tylko informacji o prognozowanej jakości powietrza, ale także zalecenia zdrowotne związane z jego stanem.

W trakcie rozmów Dyrekcja IETU przedstawiła plany dotyczące rozwoju Instytutu oraz realizacji badań w ramach przyjętych kierunków badawczych, podążających za obecnymi trendami środowiskowymi i klimatycznymi, wpisującymi się Europejski Zielony Ład.


do góry