Zaproszenie na webinarium IETU – Identyfikacja genów antybiotykooporności i wirulencji w genomie Aeromonas caviae, 19.05.2022

Prowadzący: Łukasz Jałowiecki – IETU

Antybiotyki zrewolucjonizowały medycynę, jednak ich coraz większe spożycie i niewłaściwe stosowanie, zwłaszcza w leczeniu poza szpitalnym, rolnictwie i weterynarii, a wcześniej w hodowli zwierząt, spowodowało lawinowy wzrost oporności bakterii. Jedynym sposobem na efektywną walkę z tym zjawiskiem jest poznanie znaczenia antybiotykooporności w biologii i ewolucji bakterii, a także sposobów jej rozpowszechniania oraz zidentyfikowanie genów i mechanizmów oporności.

Aeromonas to oksydazododatnie pałeczki Gram ujemne, należące do grupy bakterii występujących we wszystkich środowiskach wodnych. Izolowano je także z urządzeń służących do dystrybucji wody pitnej, w których tworzyły biofilm, z gleby i ścieków oraz produktów spożywczych między innymi owoców morza, mięsa, mleka i warzyw. Spośród nich najbardziej patogennymi gatunkami są: Aeromonas hydrophila oraz Aeromonas caviae. U człowieka bakterie te wywołują najczęściej biegunki, zapalenie żołądka i jelit, zakażenia ran oraz infekcje dróg żółciowych i moczowo-płciowych.

Celem badań była analiza genomu pod kątem antybiotykoodporności i wirulencji bakterii Aeromonas caviae wyizolowanych z ścieków surowych oraz oczyszczonych pobranych z miejskiej oczyszczalni ścieków. Badania były kontynuacją badań wykonanych w roku wcześniejszym, w których wykorzystano metody mikrobiologii tradycyjnej oraz biologii molekularnej.

Szczepy zidentyfikowano z wykorzystaniem sekwencjonowania fragmentu 16S rRNA oraz porównano z sekwencjami już opisanymi w bazie EzBioCloud. Kolejne etapy badań obejmowały wykorzystanie metod biologii molekularnej celem scharakteryzowania oporności wyizolowanych szczepów na wybraną grupę antybiotyków oraz określenia cech związanych z wirulencją szczepów. Do tego celu wykorzystano odpowiednio sekwencjonowane startery DNA, które pozwoliły na stwierdzenie obecności lub braku genu odpowiedzialnego za daną cechę.

Efektem prowadzonych badań było określenie patogenności i antybiotykoodporności bakterii należących do gatunku Aeromonas wyizolowanych ze ścieków oczyszczonych, które dotychczas uważane były jako bezpieczne dla środowiska naturalnego. Badania związane z detekcją genów wykazały, że bakterie te mogą być donorem oporności na antybiotyki do środowiska oraz wykazują również cechy wirulencji, zjadliwości co stanowi ogromne zagrożenie dla zdrowia publicznego.

 

Data: 

19 maja 2022, g. 13.00

Udział w Webinarium jest bezpłatny.
Spotkanie prowadzone będzie na platformie MS Teams.

Prosimy o rejestrację on-line do 18 maja 2022 r.

Po rejestracji zgłoszenia uczestnicy otrzymają automatyczne potwierdzenie zarejestrowania oraz dzień przed webinarium link do spotkania on-line.

 

Program webinarium

Formularz zgłoszenia on-line

 

Więcej o Webinariach IETU

Od roku 1995 IETU rozpoczęło swoją działalność naukową i aplikacyjną w zakresie biologicznego oczyszczania gleb i ścieków zanieczyszczonych związkami pochodzenia antropogenicznego (bioremediacja). W latach 1995-2002 realizowany był projekt bioremediacji oczyszczania gruntów zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi finansowany, m.in. przez rząd USA, ówczesne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


do góry