Warsztaty #2 projektu TExTOUR – 10.05.2022

Wielkimi krokami zbliża się termin kolejnych warsztatów realizowanych w projekcie TExTOUR.

Warsztaty #2 odbędą się
10 maja 2022 r. w godzinach 10:00 – 13:30
w Bistro Kopalni Srebra ul. Szczęść Boże 81, 42-600 Tarnowskie Góry

Spotkanie służy zbudowaniu Strategii i Planu Działań wspierających Rozwój Turystyki Kulturowej. Planowany warsztat jest drugim z trzech warsztatów, którego celem będzie zrozumienie zrównoważonej i inteligentnej turystyki kulturowej jako koncepcji, a następnie stworzenie zestawu działań specyficznych dla obszaru, które będą innowacyjne zarówno pod względem społecznym, jak i technologicznym.

 

Agenda spotkania

10:00 – 10:05 | Powitanie uczestników

10:05 – 10:25 | Wprowadzenie i prezentacja

10:25 – 10:40 | Część 1: Ogólna dyskusja na temat inteligentnej zrównoważonej turystyki kulturowej

10:40 – 13:05 | Część 2 „Tworzenie działań”

10:40 – 10:50 | Krok 1: Przygotowanie do ćwiczenia

10:50 – 11:10 | Krok 2: Karty Akcji

11:10 – 11:25 | Przerwa kawowa

11:25 – 12:05 | Krok 3: Praca w grupach 2-osobowych

12:05 – 12:45 | Krok 4: Dyskusja plenarna i omówienie Kart Akcji

12:45 – 13:05 | Podsumowanie

13:05 – ...       | Poczęstunek

 

Rejestracja

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, uprzejmie prosimy o przesłanie potwierdzenia obecności do dnia 5 maja na adres e-mail

 

Kilka słów o projekcie

Turystyka kulturowa odgrywa istotną rolę w gospodarkach wielu krajów, stanowi około 35% całego sektora turystycznego i jest postrzegana jako ważny czynnik wzrostu gospodarek wielu krajów Europejskich. Jej rozwój bazuje na potencjale kulturowym, społecznym i przyrodniczym. Projekt TExTOUR jest ukierunkowany na rozwój tego potencjału w regionach, które nie są postrzegane jako atrakcyjne turystycznie. W trakcie trwania czteroletniego Projektu zostanie opracowane szerokie spektrum metod, procedur narzędzi oraz usług, wzmacniających potencjał rozwojowy turystyki kulturowej, a także opracowanie Europejskiego Planu działań na rzecz Rozwoju Turystyki Kulturowej (EU Action Plan for Cultural Tourism Development). Wśród regionów wybranych do Projektu znalazły się również te, które charakteryzuje kulturowe dziedzictwo poprzemysłowe, w tym region Górnego Śląska wraz ze wskazanym obszarem pilotowym, którym jest Zabytkowa Kopalnia Srebra i Ołowiu w Tarnowskich Górach.

Realizatorem Projektu jest Konsorcjum składające się z 18 partnerów z 11 krajów, w tym 8 państw UE i 3 partnerów zewnętrznych (Liban, Bośnia i Ukraina). Dodatkowo przy realizacji działań w ramach Laboratoriów Turystyki Kulturowej, Projekt będzie współpracował z partnerami lokalnymi i regionalnymi przy realizacji działań pilotażowych.

Więcej informacji o projekcie TExTOUR

 

 

 


do góry