Badania odpadów komunalnych Miasta Gdańska

IETU wykona dla Gdańska badania składu morfologicznego odpadów komunalnych odbieranych i zbieranych w mieście. Wyniki badań oraz eksperckich analiz pozwolą na ilościowe rozpoznanie frakcji nadających się do recyklingu oraz frakcji do przekształcania termicznego. Eksperci IETU przygotują także prognozy na 30 lat dotyczące ilości i składu odpadów zmieszanych, odpadów zmieszanych suchych, mokrych i odpadów zbieranych selektywnie. Prognozy uwzględnią zmiany w strukturze ludności i w zwyczajach mieszkańców wytwarzających odpady oraz możliwe do przewidzenia zmiany w przepisach prawa.

Umowa z Gminą Miasta Gdańska została podpisana 5 lipca br. Termin realizacji 14 miesięcy.

 


do góry