Wizerunek i marka śląskich miast

Zmiana marki i wzmacnianie wizerunku miast śląskich była tematem IV Colloquium z cyklu Przyszłość śląskich miast, które odbyło się 4 marca w Bibliotece Śląskiej. Przeprowadzono ciekawe dyskusje panelowe i plenarne, którym towarzyszyła wystawa posterów.

Miasta uczestniczą w ogromnej globalnej i regionalnej grze rynkowej. Patrzenie w przyszłość i tworzenie wizji miast przyszłości nabiera coraz większego znaczenia dla miast śląskich. Prestiż marki daje przewagę konkurencyjną, a renoma wizerunku przyciąga.

W trakcie colloquium przedstawiciele samorządów i naukowcy dyskutowali m.in. nad tym: jak miasta naszego regionu budują swój wizerunek oraz markę biorąc pod uwagę m.in. emocjonalność, lokalność i regionalność? czy możliwe jest wypracowanie wspólnego wizerunku miast śląskich (w szczególności metropolii)? co jest siłą miast śląskich? jakie wartości kulturowe, środowiska liderskie oraz wydarzenia kreują markę miast? w jakim stopniu wizje przyszłości i strategie rozwoju kreują zmianę marki miast śląskich? jak miasta komunikują swoje marki mieszkańcom i otoczeniu zewnętrznemu?

W panelu „Marka i wizerunek miast – wyznaczniki przestrzenne i środowiskowe” udział wzięły dr Anna Starzewska Sikorska oraz Wanda Jarosz.

W Colloquium licznie uczestniczyli studenci śląskich szkół wyższych.

Kierownikiem naukowym IV Colloquium był prof. dr hab. Andrzej Klasik z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, przewodniczący Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Oddział PAN Katowice.

Organizatorzy: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie, Komisja Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Oddział PAN Katowic, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w Warszawie oraz Biblioteka Śląska w Katowicach.

Program IV Colloquium

 

 


do góry