#V4RIT-SUARR – Zaczęliśmy wspólną pracę!

Partnerzy projektu V4RIT-SUARR – V4 Regions in Transition Supporting Ukraine Redevelopment and Reconstruction – IETU (PL), IURS (CZ), SPECTRA (SK) oraz LEDA (UA) rozpoczęli wspólną pracę. W spotkaniu inauguracyjnym wzięli również udział przedstawiciele regionalnych władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych.

Projekt V4RIT-SUARR jest jednym z 17 projektów, które otrzymały finansowanie z programu Visegrad + Grants. Na spotkaniu inaugurującym projekt przedstawił Piotr Cofałka, zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju. W spotkaniu hybrydowym wzięli również udział przedstawiciele regionalnych władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych m.in. Dariusz Stankiewicz, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (UMWŚl), Patryk Białas, Dyrektor Centrum Innowacji i Kompetencji w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach, Jiří Staš i Lenka Haas  z Kraju Morawsko-Śląskiego, również Renata Kascakova, była posłanka do słowackiego parlamentu, współautorka dokumentów strategicznych dla Górnej Nitry, obwodu samorządowego Trenczyn i miasta Trenczyn, Yana Shtogryn, kierownik wydziału działalności inwestycyjnej i rozwoju strategicznego Urzędu Miejskiego Bursztyn, Obwód Iwanofrankowski oraz dr Elvira Moldovan, Ekspert ds. Sprawiedliwej Transformacji z Obwodu Dniepropietrowskiego.

IETU ma wiele doświadczeń związanych z przekazywaniem wiedzy i dobrych praktyk. Od 2020 r. realizuje projekty obejmujące wsparcie dla administracji publicznej i samorządowej oraz społeczności lokalnej w zakresie transformacji regionów węglowych w Ukrainie – powiedziała otwierając spotkanie dr hab. Marta Pogrzeba, dyrektor IETU.

Dariusz Stankiewicz z Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu UMWŚl przedstawił założenia Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji, który jest podstawą do przyjęcia z UE środków w wysokości ponad 2 mld EUR w trzech obszarach: gospodarka (zielona gospodarka, zmiana profilu m.in. przedsiębiorstw okołogórniczych, środowisko (zagospodarowanie terenów pogórniczych i poprzemysłowych, OZE) oraz społeczeństwo (edukacja, podnoszenie kwalifikacji pracowniczych, usługi społeczne).

Jiří Staš zwrócił uwagę na przekazanie wiedzy i doświadczeń związanych z remediacją terenów poprzemysłowych oraz planowania przestrzennego jako istotny element odchodzenia od węgla.

Elvira Moldovan, Ekspert ds. Sprawiedliwej Transformacji z Obwodu Dniepropietrowskiego podkreśliła jak duże znaczenie dla rekonstrukcji i odbudowy Ukrainy ma wymiana wiedzy i dobrych praktyk.

Komisja Europejska, zarekomendowała Radzie Unii Europejskiej rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Ukrainą w tym miesiącu – mówił Piotr Cofałka, zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju. – Działania naszego projektu pokrywają się zatem z okresem negocjacji dla tego kraju. Nasz projekt to doskonała szansa, aby podzielić się z sąsiadami pretendującymi do UE doświadczeniem nabytym w okresie przedakcesyjnym oraz bezpośrednio po uzyskaniu statusu kraju członkowskiego. Istotna jest także kwestia planowania sprawiedliwej transformacji w wymiarze regionalnym i możliwości pozyskania środków UE na działania nakreślone w dokumencie opisującym ten plan. Wiemy też, że bardzo przydatne będzie przekazanie naszych doświadczeń z zakresu adaptacji do zmian klimatu w miastach.

W drugiej części spotkania pod kierunkiem Barbary Vojvodikovej z IURS uczestnicy przystąpili do omawiania zakresu przewidzianych prac. Spotkanie było doskonałą okazją do poznania się i wymienienia doświadczeniami oraz informacjami o potrzebach i podejmowanych inicjatywach.

Dziękujemy naszym Partnerom za spotkanie i konstruktywną dyskusję!!

V4RIT-SUARR_Project_Presentation_EN

Zobacz fotogalerię

Więcej o projekcie V4RIT-SUARR

 

Tytuł projektu

Regiony V4 w okresie przejściowym wspierają przebudowę i odbudowę Ukrainy

Obszar priorytetowy

Partnerstwo

Temat

Wymiana wiedzy

ID Projektu

22320047

Numer umowy

Visegrad Fund No. 22320047

Finansowanie z Visegrad Fund

63 010 €

Czas realizacji

01 października 2023 – 31 Marca 2025

Partnerzy

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, (IETU) Polska – Koordynator

Institute for Sustainable Development of Settlements (IURS), Republika Czeska

Center of Excellence EU at Slovak University of Technology in Bratislava (SPECTRA), Słowacja

Non-Governmental Union Local Economic Development Agencies Network (LEDA), Ukraina


do góry