Zaproszenie na Webinarium IETU – Zrównoważone zwalczanie chwastów w rolnictwie za pomocą autonomicznych narzędzi wykorzystujących laser – projekt WeLaser – 16.11.2023

Prowadzący: dr Janusz Krupanek – IETU

Projekt o akronimie WeLaser: Zrównoważone odchwaszczanie w rolnictwie za pomocą autonomicznych narzędzi laserowych (Sustainable Weed Management in Agriculture with Laser-Based Autonomous Tools) polega na zastosowaniu istniejących i dostępnych technik oraz technologii do zbudowania, oceny i wprowadzenia na rynek precyzyjnego sprzętu służącego do zwalczania chwastów, wykorzystującego energię lasera o dużej mocy. Głównym celem projektu jest wspieranie rolników w zwalczaniu chwastów bez stosowania herbicydów przy jednoczesnej poprawie wydajności odchwaszczania oraz zapewnieniu konkurencyjności tej technologii.

Rozwiązanie WeLaser wykorzystuje energię ze źródła laserowego o dużej mocy do niszczenia merystemów chwastów. System wizyjny rozróżnia rośliny uprawne od chwastów i wykrywa położenie merystemów chwastów tak, aby za pomocą skanera laserowego skierować na nie wiązkę energii. Rozwiązanie WeLaser jest zintegrowane z  autonomicznym pojazdem, dzięki czemu robot porusza się po terenie. Inteligentny kontroler koordynuje działanie wszystkich systemów, korzystając z techniki Internetu Rzeczy (Internet of Things – IoT) oraz chmury obliczeniowej.

Rozwiązanie WeLaser jest technologią innowacyjną, która wpisuje się strategię rolnictwa precyzyjnego ukierunkowanego na poprawę efektywności wykorzystania zasobów, produktywności, jakości, rentowności i zrównoważonego rozwoju produkcji rolnej. Wprowadzenie do praktyki rolniczej urządzenia WeLaser i jego upowszechnienie będzie miało szereg konsekwencji zarówno dla codziennej pracy rolników, stanu środowiska, jakości życia społeczeństwa, a także rozwoju społeczno-gospodarczego państw europejskich.

W trakcie webinarium zostanie omówione urządzenie WeLaser, jego cechy funkcjonalne oraz aspekty zrównoważoności obejmujące efektywność środowiskową technologii i aspekty społeczno-ekonomiczne jego wdrożenia.

Więcej informacji o projekcie WeLaser

 

Program webinarium

 

Data: 

16 listopada 2023, g. 13.00

Udział w Webinarium jest bezpłatny.
Spotkanie prowadzone będzie na platformie MS Teams.

Prosimy o rejestrację on-line do 15.11.2023 r.

Po rejestracji zgłoszenia uczestnicy otrzymają automatyczne potwierdzenie zarejestrowania oraz dzień przed webinarium link do spotkania on-line.

Formularz zgłoszenia on-line

 

Więcej o Webinariach IETU oraz materiały ze zorganizowanych webinariów


do góry