Warsztaty #3 projektu TExTOUR – 7.06.2022

Przed nami ostatnie, trzecie warsztaty z udziałem lokalnych Interesariuszy i Społeczności realizowany w projekcie TExTOUR.

Warsztaty #3 odbędą się
7 czerwca 2022 r. w godzinach 10:00 – 14:00
w Bistro Kopalni Srebra ul. Szczęść Boże 81, 42-600 Tarnowskie Góry

Planowane spotkanie jest ostatnim z serii warsztatów poświęconych współtworzeniu Strategii Wdrażania Partycypacyjnej Turystyki Kulturowej. Warsztat #3 koncentruje się na tworzeniu modelu biznesowego dla działań wybranych i wyselekcjonowanych w ramach warsztatu #2 przy użyciu narzędzia „Business Model Canvas”.

 

Agenda spotkania

10:00 – 10:05           | Powitanie uczestników

10:05 – 10:25           | Wprowadzenie i prezentacja

10:25 – 12:55           | Główne działanie: „Kanwa modelu biznesowego TExTOUR”

10:25 – 10:55           | 1 część biała: Wypełnianie bloków (partnerzy, działania, propozycje, zasoby, beneficjenci, struktura kosztów, kanały komunikacji i strumienie przychodów)

10:55 – 11:25           | 2 część różowa: Wypełnianie bloków (integracja ICT i potrzebne dane, włączenie oraz innowacje społeczne)

11:25 – 11:40           | Przerwa kawowa 1

11:40 – 12:10           | 3 część zielona: Wypełnianie bloków na temat zrównoważonego charakteru działania (wpływ ekonomiczny, środowiskowy, społeczny i kulturowy na terytorium)

12:10 – 12:55           | Sesja plenarna: prezentacja „Kanwa modelu biznesowego TExTOUR” poszczególnych grup i dyskusja

12:55 – 13:10           | Przerwa kawowa 2

13:10 – 13:30           | Wnioski

13:30                        | Poczęstunek

 

Rejestracja

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, uprzejmie prosimy o przesłanie potwierdzenia obecności do dnia 30 maja na adres e-mail

 

Kilka słów o projekcie

Turystyka kulturowa odgrywa istotną rolę w gospodarkach wielu krajów, stanowi około 35% całego sektora turystycznego i jest postrzegana jako ważny czynnik wzrostu gospodarek wielu krajów Europejskich. Jej rozwój bazuje na potencjale kulturowym, społecznym i przyrodniczym. Projekt TExTOUR jest ukierunkowany na rozwój tego potencjału w regionach, które nie są postrzegane jako atrakcyjne turystycznie. W trakcie trwania czteroletniego Projektu zostanie opracowane szerokie spektrum metod, procedur narzędzi oraz usług, wzmacniających potencjał rozwojowy turystyki kulturowej, a także opracowanie Europejskiego Planu działań na rzecz Rozwoju Turystyki Kulturowej (EU Action Plan for Cultural Tourism Development). Wśród regionów wybranych do Projektu znalazły się również te, które charakteryzuje kulturowe dziedzictwo poprzemysłowe, w tym region Górnego Śląska wraz ze wskazanym obszarem pilotowym, którym jest Zabytkowa Kopalnia Srebra i Ołowiu w Tarnowskich Górach.

Realizatorem Projektu jest Konsorcjum składające się z 18 partnerów z 11 krajów, w tym 8 państw UE i 3 partnerów zewnętrznych (Liban, Bośnia i Ukraina). Dodatkowo przy realizacji działań w ramach Laboratoriów Turystyki Kulturowej, Projekt będzie współpracował z partnerami lokalnymi i regionalnymi przy realizacji działań pilotażowych.

Więcej informacji o projekcie TExTOUR

 

 


do góry