Zaproszenie na Webinarium IETU – Potencjał materiałowy i energetyczny odpadów komunalnych na podstawie badań IETU, 8.06.2022

Prowadzący: Mariusz Kalisz, Zespół Gospodarki Odpadami i Zasobami – IETU

Na seminarium zostaną przedstawione wnioski z wieloletnich badań odpadów komunalnych prowadzonych przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Badania tego rodzaju wykonywane są przez IETU zarówno dla organów administracji samorządowej jak i bezpośrednio dla operatorów instalacji przetwarzających odpady.

Badane są odpady komunalne zmieszane, jak i frakcje zbierane selektywnie. W zależności od przyjętego zakresu analitycznego, badania tego rodzaju pozwalają na pozyskanie informacji w zakresie składu morfologicznego odpadów, w tym potencjalnych surowców wtórnych podlegających recyklingowi lub pozyskanie informacji w zakresie właściwości fizykochemicznych i nawozowych.

Od ponad półtorej dekady wykonywane są także badania paliw z odpadów (RDF), jak i frakcji odpadów palnych wydzielanych w częściach mechanicznych instalacji MBP w postaci tzw. pre-RDF lub balastów posortowniczych, dedykowanych do produkcji RDF przeznaczonego do odzysku w procesach termicznego przekształcania.

Wobec obowiązujących przepisów prawnych, oraz znanych trendów i obligatoryjnych wymagań w gospodarce odpadami które będą realizowane przez samorządy i przedsiębiorców w kolejnych latach, badania tego rodzaju są kluczowym elementem dla projektowania systemów szeroko pojętej gospodarki odpadami. Dotyczy to zarówno doskonalenia systemów zbiórki odpadów, jak i efektywnego ich przetwarzania celem osiągania wymaganych poziomów recyklingu, oraz odzysku, w tym m.in. odzysku energii. Jest to szczególnie istotne wobec sukcesywnie wdrażanych zasad gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), której celem jest minimalizacja marnowania potencjału surowcowego tkwiącego w odpadach, realizowana m.in. przez zapobieganie powstawaniu odpadów, a dla odpadów których wytworzenia nie udało się uniknąć – ograniczanie ich składowania, recykling, ponowne użycie i zawracanie do obiegu surowców wtórnych wysokiej jakości.

 

Data: 

8 czerwca 2022, g. 13.00

Udział w Webinarium jest bezpłatny.
Spotkanie prowadzone będzie na platformie MS Teams.

Prosimy o rejestrację on-line do 7 czerwca 2022 r.

Po rejestracji zgłoszenia uczestnicy otrzymają automatyczne potwierdzenie zarejestrowania oraz dzień przed webinarium link do spotkania on-line.

 

Program webinarium

Formularz zgłoszenia on-line

 

Więcej o Webinariach IETU

IETU wykonał:

1972-1990

  • pierwsze w Polsce badania składu i właściwości odpadów komunalnych na podstawie własnej opracowanej metodyki
  • pierwsze w kraju prace nad optymalizacją gospodarki odpadami w ujęciu regionalnym

1994-1998

  • Masterplan gospodarki odpadami w województwie katowickim oraz Studium wykonalności i studium środowiskowe dla „Projektu gospodarki odpadami w regionie katowickim”

2000–2002

  • opracowanie projektu pierwszego Krajowego Planu Gospodarki Odpadami oraz jego dwóch kolejnych aktualizacji
  • Kompleksowy program gospodarki odpadami niebezpiecznymi w rejonie Polski południowej (w konsorcjum z Instytutem Gospodarki Odpadami)

od 2006

  • badania technologiczne na instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych oraz monitoring obiektów gospodarki odpadami

2009 i 2017

  • Plany gospodarki odpadami dla województwa śląskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

od 2018

  • kontynuacja badań odpadów pod kątem zastosowania metody ich recyklingu i termicznego przekształcania
  • realizacje projektów międzynarodowych dot. gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) dla wybranych strumieni odpadów (odpady budowlane, opony)

do góry