Wczuć się w klimat – spotkanie z przedstawicielami rad jednostek pomocniczych w Katowicach

Skutki zmian klimatu i planowanie działań adaptacyjnych były tematem spotkania informacyjnego zorganizowanego dla członków rad jednostek pomocniczych przez Urząd Miasta Katowice i ekspertów przygotowujących Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Katowic. Spotkanie odbyło się 26 października br. w siedzibie urzędu. Jego celem było przekazanie informacji o pracach nad opracowaniem Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Katowic (MPA) oraz włączenie przedstawicieli mieszkańców w proces proponowania i planowania działań adaptacyjnych.

W spotkaniu udział wzięli Barbara Lampart, naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska, kierownik zespołu miejskiego ds. opracowania miejskiego planu adaptacji dla Katowic oraz Piotr Cofałka i dr inż. arch. Justyna Gorgoń z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

W trakcie dyskusji uczestnicy zwrócili przede wszystkim uwagę na kwestie adaptacji do zmian klimatu związane z zagospodarowaniem przestrzennym, a szczególnie przewietrzaniem miasta i zapewnieniem odpowiednich warunków aerosanitarnych, możliwością zwiększenia powierzchni terenów zieleni urządzanej oraz ochroną przed zabudową dolin rzecznych.

Przedstawiciele RJP wystąpili z propozycją udziału ekspertów opracowujących MPA w spotkaniach odbywających się w poszczególnych dzielnicach.

Więcej na temat projektu Ministerstwa Środowiska - Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców "Wczujmy się w klimat!" na stronie internetowej - www.44mpa.pl


do góry