Oferta IETU oraz JWTŚ-IETU na POLECOSYSTEM 2017

Na Międzynarodowych Targach POLECOSYSTEM 2017 w Poznaniu 17-19 października br. IETU przedstawił swoją ofertę badawczą oraz usługową. Usługi weryfikacji innowacyjnych technologii wodno-ściekowych w ramach europejskiego programu weryfikacji technologii środowiskowych (ETV EU) zaprezentowała również działająca przy IETU Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowych (JWTŚ-IETU). Stoisko IETU odwiedził Sławomir Mazurek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Oferta IETU spotkała się z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, jak również studentów i młodzieży szkolnej. Szczególnym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszyły się oferty usług w zakresie oceny stopnia zanieczyszczenia terenu, oceny ryzyka zdrowotnego (HRA) oraz usług Centralnego Laboratorium IETU. Przedstawiciele gmin oraz przedsiębiorstw komunalnych byli zainteresowani monitoringiem składowisk odpadów oraz instalacji gospodarki odpadami i badaniami odpadów. Dla jednostek samorządu terytorialnego IETU przygotował także ofertę inwentaryzacji niskiej emisji oraz opracowania rozkładu przestrzennego powierzchniowej Miejskiej Wyspy Ciepła (PMWC).

Osobom zainteresowanym zagadnieniami ochrony środowiska na terenach zdegradowanych oprócz ofert badawczych i usługowych przekazywaliśmy monografie, broszury, ulotki oraz materiały informacyjne i promocyjne wypracowane w trakcie realizowanych przez IETU projektów badawczych.

Targi to nie tylko ekspozycje wystawiennicze i stoiska, ale także szereg konferencji, szkoleń i paneli dyskusyjnych. Główny gość Targów POLECOSYSTEM Minister Środowiska Jan Szyszko podkreślił w swoim wystąpieniu znaczenie systematycznych działań służących poprawie jakości powietrza w miastach poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i zwiększeniu ich pochłaniania.

W ramach projektu „Upowszechnienie wykorzystania Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych (ETV) w celu poprawy efektywności energetycznej sektora wodno-ściekowego – ETV4Water”, realizowanego przez Jednostkę Weryfikującą Technologie Środowiskowe IETU (koordynatora) oraz Gdańską Fundację Wody i norweską firmę Aquateam COWI AS. zorganizowane również zostały dwa warsztaty oraz specjalistyczne szkolenie nt. weryfikacji technologii wodno-ściekowych:

  • Śniadanie z ETV: Jak uzyskać europejskie świadectwo weryfikacji ETV dla innowacyjnej, efektywnej energetycznie technologii dla gospodarki ściekowej – dla dostawców innowacyjnych technologii dla sektora wodno-ściekowego
  • Lunch z ETV: Jak skutecznie i bez ryzyka wdrażać innowacje dla poprawy efektywności energetycznej oczyszczalni dzięki ETV – dla nabywców tych technologii, szczególnie z sektora publicznego
  • Świadczenie usług badawczych i analitycznych na potrzeby weryfikacji innowacyjnych technologii środowiskowych dla branży wodno-ściekowej w ramach Programu ETV UE – dla jednostek badawczych i laboratoriów analitycznych.

Dodatkowo we współpracy z organizatorami Dnia Norweskiego, IETU miał również możliwość zaprezentowania się podczas otwartego seminarium technicznego dotyczące możliwości współpracy polsko-norweskiej w zakresie ETV w gospodarce wodno-ściekowej.

Więcej informacji o warsztatach i szkoleniu w ramach projektu ETV4Water na www.etv.ietu.pl

Więcej informacji o Targach POLECOSYSTEM 2017 na www.polecosystem.pl

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECOSYSTEM 2017 to jedno z większych wydarzeń w Polsce i Europie poświęcone problemom ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Tematem przewodnim tegorocznej edycji to „Gospodarka obiegu zamkniętego dla człowieka i przyrody”. Dyrektor IETU – Jan Skowronek, objął patronat branżowy nad Targami.

Fotogaleria


do góry