Zaproszenie | Seminarium IETU – Charakterystyka szczepów bakterii wyizolowanych z przydomowych oczyszczalni ścieków, Katowice 16.11.2017

Przydomowe oczyszczalnie to zespół urządzeń służących do oczyszczania ścieków z gospodarstw domowych w procesach mechanicznych, biologicznych i chemicznych. Oczyszczone ścieki z tych oczyszczalni są dużym rezerwuarem mikroorganizmów o szerokim spektrum biotechnologicznym. Mikroorganizmy wyizolowane z takiego środowiska mogą służyć do stworzenia kolekcji szczepów bakterii o potencjale biodegradacyjnym.

Głównym celem projektu pt. Optymalizacja systemów technologicznych działających w małych oczyszczalniach ścieków (OPTITREAT), była optymalizacja parametrów funkcjonowania biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków w kierunku zwiększenia usuwania mikroorganizmów patogennych i związków szkodliwych typu antybiotyki. Naukowcy z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych scharakteryzowali pod względem mikrobiologicznym ścieki surowe i oczyszczone. Ocenili liczbę bakterii opornych na wybrane antybiotyki wraz z ich identyfikacją i charakterystyką. Ponadto Zespół IETU przeprowadził badanie antybiotykoodporności wybranych grup bakterii z wykorzystaniem tradycyjnych metod mikrobiologicznych (np. metoda krążków dyfuzyjnych) oraz  nowoczesnych metod molekularnych (izolacja DNA i PCR) i systemu Biolog (płytki PM).

 

Projekt OPTITREAT był realizowany w latach 2014-2017 przez konsorcjum w składzie: Szwedzki Instytut Badań nad Środowiskiem (IVL) – koordynator projektu, niemiecki Instytut Rozwoju i Oceny Technologii Oczyszczania Ścieków RWTH Aachen oraz IETU. Projekt był współfinansowany przez UE w ramach Programu BONUS-185 oraz NCBiR.

Więcej informacji na stronie www projektu – optitreat.ivl.se

 

Prowadzący: Łukasz Jałowiecki, IETU

Data i miejsce seminarium: 
16 listopada 2017, g. 13.00
Katowice, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ul. Kossutha 6

!!!_Program_seminarium_IETU_16_listopada_2017_1

Formularz rejestracji on-line

 

Więcej o Seminariach Otwartych IETU

 


do góry