WEBINARIUM projektu Mod4Grin – Łagodzenie skutków zmian klimatu w mieście – samowystarczalny, inteligentny moduł zielonej infrastruktury miejskiej, 15.03.2021

Realizatorzy projektu MOD4GRIN serdecznie zapraszają na prezentację projektu oraz dyskusję o tym jak zwiększyć bioróżnorodność i ilość zieleni w miastach oraz obniżyć koszty jej utrzymania.

W naszych miastach jest za mało zieleni i jej brak coraz bardziej odczuwają ich mieszkańcy. Zielone dachy i ściany to elementy zielonej infrastruktury, w których można zastosować rodzime gatunki roślin odporne na niekorzystne warunki klimatyczne – zmiany temperatury, suszę, dodatkowo wzbogacając lokalną bioróżnorodność. Ponadto, wyposażenie zielonej infrastruktury w sieć czujników, system inteligentnego nawadniania oraz dzięki zasileniu wszystkiego fotowoltaiką pozwala na ograniczenie nakładów związanych z jej obsługą. Ich zastosowanie może przynieść w stosunkowo krótkim czasie optymalizację kosztów, nie tylko finansowych, ale również materiałowych i środowiskowych. Takie rozwiązania wpływają bowiem na zwiększenie retencji wód opadowych, izolacji termicznej budynków, poprawę mikroklimatu oraz estetyki danego miejsca, a tym samym polepszenie samopoczucia człowieka i ogólnej oceny jakości życia w mieście.

Program

11:00 – 11:10 Powitanie uczestników – Piotr Cofałka, Zastępca Dyrektora ds. Badan i Rozowju IETU
11:10 – 11:30 Informacja o projekcie MOD4GRIN

dr hab. Marta Pogrzeba, prof. IETU, koordynator projektu

11:30 – 11:50 Doświadczenia norweskie dot. zielonych dachów z wykorzystaniem gatunków występujących w przyrodzie

dr Hans Martin Hanslin, Norwegian Institute of Bioeconomy Research

11:50 – 12:00 Dyskusja (sesja Q &A)
12:00 – 12:50 Panel ekspertów

Miasto w symbiozie z naturą – zielone dachy i ściany

·         dr hab. Marta Pogrzeba, prof. IETU – moderator

·         dr hab. Wojciech Bąba, prof. IETU, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

·         dr inż. arch. Justyna Gorgoń, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

·         mgr inż. Magdalena Biela, Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach

·         dr Szymon Rusinowski, CommLED Solutions, Gliwice

12:50 – 13:00 Dyskusja (sesja Q &A)

 

Panel ekspertów – tematyka

  1. Skutki zmian klimatu w mieście wzmacniane przez niekorzystne zjawiska i procesy miejskie, przyczyniają się do wzrostu zagrożeń środowiskowych, a tym samym do obniżenia komfortu życia w mieście
  2. Utrzymanie zieleni w mieście i jej rola jako głównego elementu w adaptacji miasta do zmian klimatu
  3. Powrót do natury – rośliny dzikie wracają do miasta
  4. Natura w symbiozie z innowacyjnymi technologiami
  5. Korzyści dla klimatu miejskiego i mieszkańców czy koszty i nowe trudności dla samorządów

 

Data
15 marca 2021, g. 11.00-13.00

Udział w Webinarium jest bezpłatny.
Spotkanie prowadzone będzie na platformie ZOOM.
Zapewniamy tłumaczenie z języka angielskiego.

Prosimy o rejestrację on-line. Zgłoszenie na webinarium prosimy dokonać do 14 marca 2021 r.

Po rejestracji zgłoszenia uczestnicy otrzymają automatyczne potwierdzenie oraz dzień przed webinarium link do spotkania on-line.

 

Program

Formularz zgłoszenia on-line

 

Strona internetowa projektu Mod4Grin


do góry