Zaproszenie na webinarium IETU – Mechanizmy ekspansji kłosownicy pierzastej (Brachypodium pinnatum) w krajobrazie rolniczym, 18.03.2021

Prowadzący: dr hab. Wojciech Bąba, prof. IETU

Procesy ekspansji stanowią swego rodzaju „eksperymenty natury”, pozwalające na zrozumienie mechanizmów adaptacji gatunków do opanowywanych siedlisk. Na procesy ewolucyjne zachodzące w populacjach w trakcie kolonizacji nowego siedliska oraz dalszej ekspansji gatunku, wpływają: procesy stochastyczne związane z dyspersją/izolacją populacji w krajobrazie, historią kolonizacji, późniejszą selekcją genotypów i ich plastyczną aklimatyzacją/adaptacją pod wpływem warunków siedliskowych oraz interakcje z osobnikami tego samego i innych gatunków.

Murawy kserotermiczne należą do najbogatszych w gatunki zbiorowisk Europy, grupujących szczególnie wiele gatunków rzadkich i ginących. Ekspansja kłosownicy pierzastej (Brachypodium pinnatum), w wyniku zaprzestania tradycyjnego użytkowania, doprowadziła do znacznego spadku ich różnorodności biologicznej.

W trakcie webinarium zostaną przestawione wyniki badań, których celem była analiza mechanizmów ekspansji kłosownicy pierzastej w krajobrazie rolniczym:

  • wykazanie, że kłosownica pierzasta ze względu na niskie tempo dynamiki w początkowych stadiach sukcesji, może być naturalnym składnikiem bogatych florystycznie muraw,
  • wykazanie istotnej roli dyspersji nasion i pyłku w procesie długodystansowego rozprzestrzeniania się w krajobrazie rolniczym,
  • poznanie istotnych z naukowego i praktycznego punktu widzenia aspektów biologii kłosownicy pierzastej,
  • wykazanie plastycznej aklimatyzacji aparatu fotosyntetycznego kłosownicy pierzastej do warunków siedliskowych, zmieniających się w trakcie ekspansji,
  • opracowanie metod ograniczenia ekspansji kłosownicy pierzastej.

 

 

Data i miejsce seminarium: 

18 marca 2021, g. 13.00

Udział w Webinarium jest bezpłatny.
Spotkanie prowadzone będzie na platformie ZOOM.

Prosimy o rejestrację on-line do 16 marca 2021 r.

Po rejestracji zgłoszenia uczestnicy otrzymają automatyczne potwierdzenie oraz dzień przed webinarium link do spotkania on-line.

 

Formularz zgłoszenia on-line

 

Więcej o Webinariach IETU


do góry