#WeLASER – Zogniskowane Wywiady Grupowe

W gronie rolników, doradców rolniczych, przedstawicieli stowarzyszeń rolniczych i naukowców, na warsztatach zorganizowanych w ramach projektu WeLASER dyskutowano o zaletach i wadach technologii usuwania chwastów za pomocą lasera oraz możliwościach i barierach wdrażania innowacyjnych technologii rolnictwa precyzyjnego.

Podczas warsztatów projektu WeLASER – Zrównoważone zwalczanie chwastów w rolnictwie za pomocą autonomicznych narzędzi wykorzystujących laser 3 lutego br. odbyła się dyskusja w grupie fokusowej oraz przeprowadzono analizę SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). W ten sposób naukowcy z IETU zebrali informacje i opinie na temat możliwości oraz barier związanych z wdrażaniem technik rolnictwa precyzyjnego w zwalczaniu chwastów.

Na bazie wiedzy i doświadczenia przedstawicieli rolników, doradców rolniczych, przedstawicieli stowarzyszeń rolniczych i naukowców uzyskaliśmy wiele cennych informacji – ocenia dr Janusz Krupanek, IETU kierujący polską częścią zespołu naukowców projektu WeLASSER. – Potwierdzają one jak wielkim wyzwaniem dla nowoczesnej uprawy i ochrony roślin jest potrzeba niechemicznej metody ograniczenia zachwaszczenia w uprawach ekologicznych i integrowanych.

Poza wzrastającą świadomością społeczną, co do wpływu herbicydów na środowisko, odkrycie odporności chwastów na herbicydy oraz potrzeba obniżenia kosztów ochrony roślin stają się czynnikami wymuszającymi obniżenie zużycia herbicydów.

Tematy poruszane w dyskusji to m.in. problem niechemicznej ochrony przed chwastami, a także rozwój precyzyjnego mechanicznego zwalczania chwastów. Czy WeLASER będzie panaceum na ręczne odchwaszczanie, które jest pracochłonne, drogie i trudne do zorganizowania, zwłaszcza w wolno rosnących uprawach o małej konkurencyjności wobec chwastów? Czy umożliwi ograniczenie stosowania herbicydów?

Strategia „Od pola do stołu” zakłada, że do 2030 roku 25% użytków rolnych w UE powinno być obszarami użytkowanymi zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego. W integrowanej uprawie roślin zaleca się w pierwszej kolejności stosowanie niechemicznych metod ochrony przed chwastami.

W uprawie roślin zgodnie z założeniami rolnictwa ekologicznego w ochronie przed chwastami istotne znaczenie mają zabiegi bezpośrednie – odchwaszczanie mechaniczne, wykonane przy użyciu bron, obsypników, pielników – mówi Wanda Jarosz, IETU. – Technologia usuwania chwastów za pomocą lasera może być więc bardzo przydatna.

Urządzenie WeLASER składa się z inteligentnego systemu odchwaszczania wykorzystującego sztuczną inteligencję oraz elementów koordynujących działanie systemu wykrywania chwastów, lasera i autonomicznego pojazdu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom warsztatów za współpracę!

Opr. W. Jarosz

 


do góry