Różne strony transformacji śląskiego regionu węglowego w filmach IETU

Park Śląski, rozwój turystyki przemysłowej w Zabrzu, katowicka Strefa Kultury oraz badania naukowe na składowiskach pogórniczych – to tematyka czterech filmów przygotowanych przez IETU przedstawiających różne aspekty i doświadczenia transformacji śląskiego regionu górniczego. Filmy zwracają uwagę na nowe funkcje zagospodarowanej przestrzeni – przyrodnicze, rekreacyjne, turystyczne czy kulturalne.

Pod hasłem „W procesie zmiany – doświadczenia transformacji śląskiego regionu węglowego” IETU zrealizował cztery filmy, które przedstawiają ważne aspekty procesu przekształceń terenów zdegradowanych i poprzemysłowych takie jak długoterminowe planowanie, zapewnienie finansowania z wielu źródeł, współpraca wielu instytucji i jednostek, zachowanie obiektów o wartości historycznej i ochrona dziedzictwa przemysłowego i kulturowego, a także badania naukowe składowisk odpadów pogórniczych, gruntów i gleb zanieczyszczonych chemicznie czy obszarów zdegradowanych krajobrazowo.

Filmy pokazują, że obiekty i tereny zdegradowane przez górnictwo mogą stanowić obszary szansy i nowego rozwoju – mówi Wanda Jarosz z IETU. – A także, a może przede wszystkim, zwracają uwagę na przyjęcie odpowiedzialności za tą zniszczoną przestrzeń i to co w tej przestrzeni dzięki wspólnej pracy powstało.

Filmy przygotowano w ramach projektu „Dzielenie się wiedzą o procesie transformacji regionów węglowych – wizyty studyjne w polskich regionach górniczych interesariuszy z Ukrainy”, który jest realizowany w ramach Platformy na rzecz Wsparcia Transformacji Regionów Węglowych na Bałkanach Zachodnich i Ukrainie we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bankiem Światowym oraz Komisją Europejską.

Śląski region górniczy z wyzwaniami zielonej transformacji mierzy się od niemal 30 lat. Doświadczenia naszych samorządów, zarządzających obiektami, a także naukowców są źródłem bezcennej wiedzy, którą dzielimy się z przedstawicielami ukraińskich instytucji i organizacji zaangażowanych w proces transformacji sektora górniczego i energetycznego – podkreśla Piotr Cofałka, dyrektor ds. badań i rozwoju IETU. – Niestety pandemia uniemożliwiła przyjazd interesariuszy z Ukrainy do Polski i trzy wizyty studyjne musiały odbyć się w formule zdalnej. Filmy stanowią dodatkowy materiał, w celu lepszego zobrazowania zmian zachodzących na terenach pogórniczych przekształconych i przystosowanych do nowych funkcji użytkowych.

W trakcie wizyt studyjnych ich uczestnicy rozmawiają o doświadczeniach związanych transformacją górniczą i energetyczną oraz o wyzwaniach dotyczących m.in. otoczenia regulacyjnego, organizacyjnego, gospodarczego, społecznego, przestrzennego czy środowiskowego.

Natomiast filmy i komentarze ekspertów pokazują, że przekształcenia i odnowa terenów pogórniczych czy poprzemysłowych jest trudnym, długotrwałym, kompleksowym procesem, który wymaga zaangażowania wielu interesariuszy takich jak władze miasta, mieszkańcy, użytkownicy oraz inwestorzy – dodaje Wanda Jarosz.

Cykl filmów „W procesie zmiany – doświadczenia transformacji śląskiego regionu węglowego” w trzech wersjach językowych (polskiej, angielskiej oraz ukraińskiej) jest dostępny na kanale YouTube:

  • Park Śląski
  • Zabrze - w kierunku turystyki przemysłowej
  • Katowic - Strefa Kultury
  • GIG - projekty badawcze
  • Film podsumowujący projekt - Polskie wsparcie transformacji regionów górniczych Ukrainy

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu i realizacji materiału filmowego!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmów!


do góry