Wiceminister Ireneusz Zyska o planach utworzenia Europejskiego Instytutu Sprawiedliwej Transformacji

Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii Ireneusz Zyska 4 czerwca br. na spotkaniu w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych przedstawił koncepcję działalności Europejskiego Instytutu Sprawiedliwej Transformacji, który może powstać na bazie Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

Europejski Instytut Sprawiedliwej Transformacji (EIST) ma skupiać najlepszych polskich i europejskich ekspertów, zajmujących się programowaniem transformacji w poszczególnych regionach. Jego celem będzie wspieranie realizacji polityki Europejskiego Zielonego Ładu przez programowanie i absorbcję środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz przygotowanie rozwiązań systemowych.

„Zadaniem Europejskiego Instytutu Sprawiedliwej Transformacji będzie programowanie w zakresie wyznaczenia celów na które zostaną przeznaczone środki pochodzące z Just Transition Fund, prowadzenie badań procesów transformacji, tworzenie ekosystemów innowacji i centrów naukowo-przemysłowych. Działania Instytutu będą także silnym wsparciem rozwoju OZE w Polsce” – powiedział wiceminister klimatu Ireneusz Zyska, pełnomocnik rządu ds. OZE.

Głównymi zadaniami EIST będą:

  • badanie procesów transformacji i przygotowywanie rekomendacji wdrożeniowych;
  • tworzenie ekosystemów innowacji dla przedsiębiorstw neutralnych klimatycznie;
  • budowa centrów naukowo-przemysłowych do zarządzania procesami komercjalizacji technologii OZE.

„W oparciu o politykę Europejskiego Zielonego Ładu i definiowane obecnie instrumenty finansowe Polska ma szansę przeprowadzić sprawiedliwą transformację energetyczną, której fundamentem będą inwestycje w odnawialne źródła energii oraz gospodarka obiegu zamkniętego” – podkreślił wiceminister klimatu Ireneusz Zyska. „Jako największy beneficjent programów związanych z transformacją, Polska powinna przejąć inicjatywę w tym zakresie, w skali całej Unii Europejskiej” – dodał.

Z zadaniem wdrożenia nowych inicjatyw Ministerstwa Klimatu na stanowisko dyrektora IETU został powołany dr inż. Andrzej Węgrzyn, zastępując długoletniego dyrektora Instytutu dr hab. inż. Jana Skowronka.

W trakcie wizyty wiceminister Zyska podziękował za długoletnią pracę dr. hab. inż. Janowi Skowronkowi, dotychczasowemu dyrektorowi Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Pogratulował objęcia stanowiska nowemu dyrektorowi Instytutu dr inż. Andrzejowi Węgrzynowi. Spotkanie było również okazją do wręczenia medali i odznaczeń resortowych dla wyróżnionych pracowników Instytutu.

 

Wypowiedź wiceministra Ireneusza Zyska - Polskie Radio Katowice audycja Zielony Telefon

 


do góry