#InfoSMOG-MED – Projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego realizowany w partnerstwie z IETU

Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projekt własny InfoSMOG-MED uzyskał dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej II „Cyfrowe Śląskie”, Działania 2.1 „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych oraz budżetu Państwa”.

Beneficjentem jest Województwo Śląskie. Projekt jest realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w partnerstwie z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Śląskim Centrum Chorób Serca.

Celem projektu InfoSMOG-MED jest opracowanie oraz wdrożenie cyfrowej platformy informacyjno-edukacyjnej i aplikacji mobilnej dostarczających informacji użytkownikom indywidualnym oraz podmiotom leczniczym o aktualnej i prognozowanej jakości powietrza, a także zagrożeniach zdrowotnych.

Za pośrednictwem platformy internetowej i aplikacji mobilnej będą udostępniane m.in.:

  • informacja o aktualnej jakości powietrza,
  • krótkoterminowa prognoza jakości powietrza (48 godzin),
  • prognoza ryzyka zdrowotnego dla grup wrażliwych,
  • materiały edukacyjne.

 

Więcej o projekcie - projekty bieżące IETU

Dowiedz się więcej na temat projektu InfoSMOG-MED

 

 


do góry