Wywiad dot. projektu MISCOMAR w letnim wydaniu EU Research Magazine

W letnim numerze UE Research ukazał się artykuł dotyczący koordynowanego przez IETU projektu MISCOMAR – Produkcja biomasy miskanta jako alternatywa dla obszarów zanieczyszczonych i odłogowanych: jakość, ilość oraz wpływ na glebę.

UE Research to powszechnie dostępne czasopismo popularyzujące badania naukowe. Każde wydanie obejmuje inny obszar tematyczny, prezentując wiedzę w popularyzatorskiej formie.

W numerze Lato 2018 ukazał się wywiad z realizatorami dwóch projektów finansowanych z Programu Komisji Europejskiej FACCE-JPI – ClimGen project oraz MISCOMAR – o interdyscyplinarnych badaniach naukowych dotyczących zmian klimatu, zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego.

Dr Marta Pogrzeba oraz dr Jacek Krzyżak z IETU, którzy realizują projekt MISCOMAR przedstawili  prace dot. wypracowania technik uprawy nowych genotypów nasiennych miskanta na cele energetyczne na glebach słabej jakości oraz nieużytkach, m.in. zanieczyszczonych metalami ciężkimi, w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii.

IETU w projekcie MISCOMAR współpracuje z dwoma europejskimi jednostkami naukowymi od wielu lat zajmującymi się problematyką uprawy biomasy na cele energetyczne – Uniwersytetem z Aberystwyth (Walia) oraz Uniwersytetem z Hohenheim (Niemcy).

Więcej informacji na temat prowadzonych badań w artykule UE Research

 

W dniu 27 września 2018 w Katowicach-Bytomiu zaplanowano organizację warsztatów projektu MISCOMAR - "Nieużytki mogą być użyteczne. Uprawa roślin energetycznych na glebach słabej jakości i zanieczyszczonych metalami ciężkimi. Dlaczego warto?".

Zapraszamy rolników i producentów biomasy, firmy wykorzystujące biomasę rolniczą na cele energetyczne, dostawców energii, naukowców, samorządy i administrację państwową.

Więcej informacji na temat warsztatów

 

 

Więcej informacji o projekcie MISCOMAR


do góry