Zaproszenie | Seminarium IETU – Źródła informacji na potrzeby adaptacji polskich miast do zmian klimatu – proces ich gromadzenia i przetwarzania, Katowice 26.10.2017

W Polsce podobnie jak w Europie i na świecie powstają plany adaptacji miast do zmian klimatu. Dzieje się tak dlatego, że obszary zurbanizowane odczuwają najsilniej zagrożenia wynikające z powstałych zjawisk klimatycznych. Ponadto adaptacja jest działaniem znacznie bardziej osadzonym w realiach miasta niż mitygacja – prowadzona w skali globalnej. Dotyczy ona konkretnych działań w mieście, których celem jest eliminacja zagrożenia życia czy zdrowia mieszkańców lub zmniejszenie strat finansowych powstałych w skutek zjawisk klimatycznych.

Elementem kluczowym w tworzeniu planów adaptacji jest prawidłowa diagnoza problemów miasta, odzwierciedlająca rzeczywistą podatność miasta na zmiany klimatu oraz wskazująca właściwe kierunki adaptacji. W tym celu należy prawidłowo określić źródła danych, a potem w sposób właściwy je opracować. Elementy te są niezbędne i decydują o prawidłowym przebiegu prac związanych z tworzeniem tego rodzaju dokumentów. Od właściwego doboru danych oraz ich odpowiedniego przetworzenia będzie zależała jakość prac, ich dokładność czy rzetelność. Proces ten może wpłynąć również na wybór kierunku adaptacji, a w ostateczności na jej sukces.

 

 

Prowadzący: dr inż. Magdalena Głogowska, IETU

Data i miejsce seminarium: 
26 października 2017, g. 13.00
Katowice, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ul. Kossutha 6

Program (228 kB)

Formularz rejestracji on-line

 

Więcej o Seminariach Otwartych IETU

 


do góry