Zaproszenie na Warsztaty projektu ReBuilt – Bariery i szanse dla rozwoju wspomaganego cyfrowo budownictwa o obiegu zamkniętym w Polsce – 22.02.2024

Warsztaty hybrydowe

- udział stacjonarny - IETU Katowice, ul. Kossutha 6 (sala 121, I p.)
- udział on-line poprzez platformę komunikacji MS Teams

Realizacja projektu ReBuilt – Rozwój sektora budowlanego w Europie Środkowej w kontekście cyfryzacji i gospodarki o obiegu zamkniętym ma na celu opracowanie nowej strategii budownictwa, która doprowadzi do wdrożenia gospodarki obiegowej w tej branży, dzięki zaangażowaniu wszystkich stron mających wpływ na działalność budowlaną jako decydenci, wykonawcy i odbiorcy jej produktów. Wprowadzenie zasad gospodarki obiegowej umożliwi zmniejszenie zużycia materiałów i energii przyczyniając się do zwiększenia efektywności procesów budowlanych i zmniejszenie jej wpływu na środowisko. Istotnym czynnikiem wspomagającym wprowadzenie nowej polityki jest cyfryzacja gospodarki, umożliwiająca sprawną komunikację i wymianę informacji zainteresowanych stron.

Na obecnym etapie realizacji projektu chcielibyśmy uzyskać od Państwa informacje i poznać Wasze opinie dotyczące istniejącej sytuacji w zakresie wtórnego obiegu materiałów oraz szans i barier dla jego zwiększenia.

Zachęcamy Państwa do udziału w warsztatach, których program przedstawiamy poniżej. Jest to pierwszy krok w tworzeniu „Wspólnej Strategii Budownictwa cyrkularnego i wspomaganego cyfrowo w Europie Środkowej” i Wasze zaangażowanie będzie miało wpływ na jej treści.

 

Agenda

11.00 – 11.10 Powitanie uczestników
Piotr Cofałka, Zastepca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju
Instytut Ekologii Terenów Uprzemyłowionych
11.10 – 11.30
Prezentacja projektu ReBuilt
Marek Matejczyk, koordynator projektu ReBuilt
w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
11.30 – 11.40 Plan warsztatów – omówienie
Mariusz Kalisz, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
11.40 – 12.50
Warsztaty – Bariery i szanse dla rozwoju wspomaganego cyfrowo budownictwa o obiegu zamkniętym w Polsce
Prowadzenie: Marek Matejczyk, Mariusz Kalisz – IETU

  • Obecna sytuacja w zakresie zagospodarowania odpadów budowlanych w woj. śląskim
  • Mapowanie interesariuszy - jak zaproszeni widzą swoją rolę w tworzeniu nowej strategii i kto, poza zaproszonymi powinien zostać włączony do grona interesariuszy;
  • Które polityki, strategie i akty prawne już obecnie wspierają gospodarkę obiegową w budownictwie, i w jaki sposób należy je zmieniać lub tworzyć nowe;
  • Które polityki, strategie lub akty prawne utrudniają gospodarkę obiegową w budownictwie
  • Przykłady dobrych praktyk i innowacji budownictwa cyrkularnego;
  • Jakie są bariery, szanse i poziom akceptacji społecznej budownictwa cyrkularnego;
  • Jak oceniamy potencjał edukacyjny i potrzeby rozwoju edukacji w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.
12:50 – 13:00 Podsumowanie spotkania
Marek Matejczyk, Mariusz Kalisz, IETU

 

Pobierz agendę (Pdf)

 

Data: 

22 lutego 2024, g. 11.00 - 13.00

Udział w Webinarium jest bezpłatny.
Seminarium jest spotkaniem hybrydowym:
- uczestnictwo stacjonarne - siedziba IETU, Katowice, ul. Kossutha 6 (sala 121, I piętro)
- lub on-line (poprzez platformę MS Teams).

Prosimy o rejestrację on-line do 21.02.2024 r. wraz z zaznaczeniem formy udziału w spotkaniu. Po rejestracji zgłoszenia uczestnicy otrzymają automatyczne potwierdzenie zarejestrowania się, a uczestnicy spotkania on-line na dzień przed webinarium otrzymają link do spotkania.


do góry