Zaproszenie na Webinarium IETU – Różne strony turystyki kulturowej w różnych stronach Europy – projekt TExTOUR – 18 maja 2023

Prowadząca: dr Joanna Piasecka-Rodak, p.o. Eksperta Wiodącego – Diagnozowanie stanu środowiska i adaptacja do skutków zmian klimatu, IETU

Turystyka kulturowa odgrywa kluczową rolę w gospodarce, stanowiąc około 37% całego sektora turystycznego. Rola ta i jej wpływ na gospodarkę mogą być rozwijane i wzmacniane przez niektóre regiony i obszary UE o wysokim potencjale kulturowym, społecznym i środowiskowym. Wpływ ten nie zależy wyłącznie od istnienia dziedzictwa historycznego, ale jest również powiązany z innymi czynnikami jak know-how, tożsamość, lokalna kultura, wartości i dziedzictwo niematerialne. Zarządzanie turystyką kulturową wymaga zatem zintegrowanego podejścia, którego bardzo ważnym elementem jest partycypacja społeczna.

Projekt TExTOUR jest pionierskim przedsięwzięciem finansowanym przez Unię Europejską. Jego celem jest wzmocnienie i rozwój potencjału kulturowego regionów, które postrzegane są jako mało atrakcyjne turystycznie. Ich rozwój mają wesprzeć tzw. Laboratoria Turystyki Kulturowej, angażujące m.in. władze lokalne i regionalne, społeczności lokalne, sektory prywatny, badawczo-naukowy oraz organizacje pozarządowe.

Polskim partnerem w projekcie jest Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ale w prace zaangażowane jest również Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej – opiekun obszaru pilotażowego, wpisanej na Listę światowego dziedzictwa UNESCO „Kopalni ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach”. Wspólne działania ukierunkowane są na budowanie strategii rozwoju turystyki kulturowej, będącej podstawą realizacji dalszych działań podnoszących atrakcyjność obszaru pilotażowego.

Więcej o projekcie TExTOUR na stronie internetowej: https://textour-project.eu/

Program webinarium

 

Data: 

18 maja 2023, g. 13.00

Udział w Webinarium jest bezpłatny.
Spotkanie prowadzone będzie na platformie MS Teams.

Prosimy o rejestrację on-line do 17 maja 2023 r.

Po rejestracji zgłoszenia uczestnicy otrzymają automatyczne potwierdzenie zarejestrowania oraz dzień przed webinarium link do spotkania on-line.

Formularz zgłoszenia on-line

 

Więcej o Webinariach IETU oraz materiały ze zorganizowanych webinariów


do góry