Zaproszenie na Webinarium IETU – Błękitno-zielona infrastruktura w gminie Czechowice-Dziedzice, 20.06.2024

Prowadzący: dr Waldemar Szendera, ekspert projektu „Z zapałem przeciw zmianom klimatu – zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice”, Gmina Czechowice Dziedzice

Gmina Czechowice-Dziedzice inwestuje w gospodarowanie wodami opadowymi, a na jej terenie w ciągu ostatnich trzech lat pojawiły się takie ciekawe i nowatorskie instalacje, jak ogrody deszczowe, zielone fasady i dachy, czy śródmiejskie zbiorniki retencyjne. Dzięki nim nie tylko znacząco poprawiły się możliwości przechwytywania i wykorzystywania wody deszczowej na terenie miasta, ale również poprawiło się bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.

Celem projektu pn. „Z zapałem przeciw zmianom klimatu – zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice” było właśnie łagodzenie zmian klimatycznych i zmniejszenie wrażliwości na zmiany klimatu na terenie miasta. Cel ten został osiągnięty przez realizację szeregu działań i zadań inwestycyjnych z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury oraz kampanii promocyjno-edukacyjnej i informacyjnej. Projekt przewidywał realizację wielu wzajemnie powiązanych działań z zakresu adaptacji i mitygacji, odpowiadających na zdiagnozowane problemy i potrzeby w zakresie zmian klimatu. Środki na dofinansowanie pochodzą z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz budżetu Państwa. Koszt projektu to ponad 16 mln zł.

W ramach projektu inwestowano po to, aby zmniejszyć efekt miejskiej wyspy ciepła, zwiększyć zdolność terenów miejskich do przechwytywania i zagospodarowywania wód opadowych, a także aby poprawić ilość i jakość terenów zielonych i tzw. niebieskich oraz jakość powietrza, a także aby promować i wspierać ekologiczne, alternatywne formy transportu w mieście. Zrealizowano 5 typów inwestycji w 30 różnych lokalizacjach na terenie miasta. 7 nowych zbiorników wodnych o pojemności retencyjnej 39.250 m3 to więcej terenów niebieskich, większa retencja, poprawa warunków gleby i stałe uzupełnianie poziomu wód powierzchniowych, a 6 zielonych wysp śródmiejskich zlokalizowanych blisko centrum o powierzchni 3,8 hektara z nasadzonymi 2.135 nowymi drzewami rodzimych gatunków, to więcej terenów zielonych i wzrost bioróżnorodności, poprawa jakości powietrza, więcej miejsca i pokarmu dla zwierząt oraz nowe ostoje biocenotyczne wśród zabudowy. 6 nowych ogrodów deszczowych to zatrzymanie wód opadowych, zwiększenie tzw. małej retencji, odciążenie systemu kanalizacji i naturalizacja siedlisk przyrodniczych. 10 nowych zielonych fasad na wiatach przystankowych to więcej cienia i czystego powietrza dla pasażerów komunikacji miejskiej i pieszych, więcej powierzchni zielonej przy ulicach, więcej pokarmu dla owadów i zwiększone bezpieczeństwo dla ptaków. A nowa ścieżka pieszo-rowerowa o funkcjach zlewniowych, kierująca wodę opadową na pobliskie tereny infiltracyjne, to wsparcie ekologicznego transportu, lepsza komunikacja dla mieszkańców, więcej miejsca do rekreacji (ławki i stół piknikowy) oraz większe bezpieczeństwo (nowe oświetlenie). Do tego jeden, pokazowy, zielony dach retencyjny.

Projekt zrealizowano dzięki partnerstwu z INTBAU Norge z Oslo.

Program webinarium

 

Data:

20 czerwca 2024, g. 13.00

Udział w Webinarium jest bezpłatny.
Spotkanie prowadzone będzie na platformie MS Teams.

Prosimy o rejestrację on-line do 19.06.2024 r.

Po rejestracji zgłoszenia uczestnicy otrzymają automatyczne potwierdzenie zarejestrowania oraz dzień przed webinarium link do spotkania on-line.

Formularz zgłoszenia on-line

 

Więcej o Webinariach IETU oraz materiały ze zorganizowanych webinariów


do góry