Zaproszenie na webinarium IETU – Elektroniczna platforma i aplikacja na urządzenia mobilne Śląskie SMOGSTOP – narzędzie informatyczne dla mieszkańców województwa śląskiego, 17.02.20221

Prowadzący: dr Janina Fudała Prof. IETU, mgr inż. Jacek Długosz, mgr inż. Ewa Strzelecka-Jastrząb, dr inż. Piotr Kasprzyk, dr Ewa Błaszczyk – IETU

W ramach projektu InfoSMOG-MED powstała elektroniczna platforma i aplikacja na urządzenia mobilne – Śląskie SMOGSTOP. Rozwiązanie to działa w oparciu o system prognozowania jakości powietrza i ryzyka zdrowotnego na terenie województwa śląskiego. System tworzą 3 komponenty:

  • środowiskowy obejmujący prognozę parametrów meteorologicznych , jakości powietrza oraz indeksu zanieczyszczeń powietrza,
  • zdrowotny dotyczący ryzyka zdrowotnego dla osób ze schorzeniami pulmonologicznymi, diabetologicznymi, sercowo – naczyniowymi, a także populacji dzieci (schorzenia pediatryczne),
  • informacyjno–edukacyjny.

Opracowane narzędzie pozwala prognozować jakość powietrza atmosferycznego oraz dostarcza wszystkim mieszkańcom województwa śląskiego w miejscu ich zamieszkania informacji o prognozowanej jakości powietrza i możliwym wpływie poziomu stężeń tych zanieczyszczeń powietrza na zdrowie.

Prognoza meteorologiczna obejmuje dane dotyczące temperatury, ciśnienia, kierunku i prędkości wiatru. System modelowania jakości powietrza generuje prognozy stężeń godzinowych SO2, NO2, CO, pyłów PM10 i PM2,5 oraz indeksu jakości powietrza na kolejne 48 h.

System pozwala także na wspieranie podmiotów leczniczych z terenu województwa śląskiego w zakresie informacji o możliwym wzroście ilości pacjentów z problemami pulmonologicznymi i naczyniowo-sercowymi w placówkach z uwagi na prognozowaną złą jakość powietrza.

Dane prognostyczne o jakości powietrza z Systemu mogą służyć władzom samorządowym do podejmowania decyzji w zakresie działań krótkoterminowych na terenie gmin dla ograniczenia skutków prognozowanych wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza dla mieszkańców.

Więcej informacji o projekcie InfoSMOG-MED, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego we współpracy z IETU oraz Śląskim Centrum Chorób Serca, w ramach którego opracowano system Śląskie SMOGSTOP na stronie internetowej – slaskiesmogstop.pl

 

 

Data: 

17 lutego 2022, g. 13.00

Udział w Webinarium jest bezpłatny.
Spotkanie prowadzone będzie na platformie MS Teams.

Prosimy o rejestrację on-line do 16 lutego 2022 r.

Po rejestracji zgłoszenia uczestnicy otrzymają automatyczne potwierdzenie zarejestrowania oraz dzień przed webinarium link do spotkania on-line.

 

Program webinarium

Formularz zgłoszenia on-line

 

Więcej o Webinariach IETU


do góry