Zaproszenie na otwarte seminarium IETU – Modelowanie obiegu wody i zanieczyszczeń na przykładzie zlewni rzeki Małej Wisły, Katowice 20.02.2020

Prowadzący: mgr inż. Rafał Ulańczyk – Instytut Ochrony Środowiska - PIB

Zarządzanie zasobami wodnymi i ich ochrona wymaga oceny stanu środowiska i zmian zachodzących w tym środowisku, łącznie ze zmianami wywołanymi działalnością człowieka. Pomimo istniejącej świadomości o braku reprezentatywności niektórych systemów monitoringu (szczególnie w zakresie dynamiki procesów zachodzących w środowisku), a także pomimo dostępności licznych modeli matematycznych, które pozwalają na analizę procesów zachodzących w środowisku, narzędzia te nie są wykorzystywane w skali, jaka jest oczekiwana przez liczne, międzynarodowe i krajowe organizacje odpowiedzialne za ochronę środowiska.

Celem pracy, która zostanie zaprezentowana na seminarium było zademonstrowanie technik opartych o modelowanie matematyczne i dostarczających informacji o bilansie wody i zanieczyszczeń w zlewniach rzecznych. Praca ta była ukierunkowana głównie na ocenę użyteczności metod i narzędzi, które mogą dostarczyć danych, pożądanych przez instytucje odpowiedzialne za zarządzanie zasobami wodnymi. Obejmuje zaprojektowanie i zademonstrowanie koncepcji systemu informacyjnego i prognozującego, który integruje dostępne dane monitoringowe, narzędzia do modelowania bilansu wodnego i transportu zanieczyszczeń, a także interfejs graficzny, oparty o sieć Internet.

Głównym rezultatem prezentowanej pracy jest system informacyjny, który działa w czasie rzeczywistym dostarczając krótkoterminowych prognoz dotyczących bilansu wodnego i jakości wody zlewni Małej Wisły (południowa Polska) o powierzchni około 1 000 km2, obejmującej duży zbiornik zaporowy – Zbiornik Goczałkowice.

Podczas seminarium przedstawione zostaną informacje na temat opracowanego systemu informacyjnego, wraz z oceną jego użyteczności, a także wyniki obliczeń bilansu wodnego i bilansu azotu w zlewni Zbiornika Goczałkowice.

 

Data i miejsce seminarium: 
20 lutego 2020, g. 13.00
Katowice, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ul. Kossutha 6, sala 121

Udział w seminarium jest bezpłatny.
Prosimy o rejestrację on-line lub poprzez przesłanie skanu podpisanego formularza zgłoszenia na adres emailowy EncodedSuccessfully EncodedEncodedSuccessfully Encoded.
Zgłoszenie na seminarium prosimy dokonać do 18 lutego 2019 r.

 

Program seminarium

Formularz zgłoszenia on-line

 

Więcej o Seminariach IETU


do góry