Zmiany prawne w gospodarce odpadami w obliczu epidemii

Z uwagi na konieczność ograniczania rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa muszą zostać podjęte konkretne działania także w branży gospodarki odpadami. Jej skuteczne działanie oraz ograniczenie zagrożenia dla pracowników tej branży są obecnie niezbędne, ponieważ od nich zależy bezpieczne unieszkodliwianie odpadów, w tym zakaźnych odpadów medycznych.

W odpowiedzi na obecną sytuację epidemiczną w Polsce, Ministerstwo Klimatu zaproponowało rozwiązania, które mają pomóc w gospodarowaniu odpadami, w szczególności medycznymi o właściwościach zakaźnych, wytwarzanymi w czasie występowania w Polsce zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

Przepisy ustawy będą stosowane w miejscach i sytuacjach, w których np. istniejące instalacje, przeznaczone do zagospodarowania odpadów, nie będą miały możliwości ich przetwarzania.

Dzięki tym zmianom, w przypadku gdy w danym województwie wystąpią problemy z możliwością unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych w uprawnionych do tego spalarniach, wojewoda będzie mógł wydać polecenie przetworzenia takich odpadów w innych instalacjach, mających techniczne możliwości bezpiecznego zagospodarowania tych odpadów.

Zaprojektowane przepisy odnoszą się również do gospodarowania w tym czasie odpadami komunalnymi wytwarzanymi w domach każdego z nas. W ich przypadku także wojewoda będzie mógł podjąć odpowiednie działania.

„Przygotowaliśmy propozycje przepisów w zakresie gospodarki odpadami, które odpowiadają obecnym potrzebom branży. Zależy nam, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim, którzy mogą mieć styczność z tego typu odpadami, stąd propozycje konkretnych rozwiązań” – powiedział minister Michał Kurtyka. (MK)

Rządowy projekt z dnia 26 marca 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 

 


do góry