44 samorządy przygotują Miejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu

W Ministerstwie Środowiska, w obecności Pawła Sałka, wiceministra środowiska, pełnomocnika rządu ds. polityki klimatycznej, została podpisana umowa na realizację nowatorskiego projektu „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Partnerami projektu są 44 największe polskie miasta.

Miasta, które zostaną objęte analizą, są zamieszkane przez 30% ludności Polski oraz generują około 50% PKB. W każdym z miast zostanie przeprowadzona analiza podatności na zmiany klimatu oraz zaplanowanie działań adaptacyjnych do stwierdzonych zagrożeń.

Opracowaniu miejskich planów adaptacji towarzyszyć będą działania informacyjno-edukacyjne pod hasłem „Wczujmy się w klimat” skierowane do społeczeństwa w celu zwiększania świadomości potrzeb adaptacji do skutków zmian klimatu.

– Miasta są szczególnie narażone na wpływ zmian klimatycznych. Plany mają pomóc uodpornić i przystosować je do zmieniających się warunków – powiedział Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej.

Projekt jest realizowany przez wiodące podmioty działające w sektorze ochrony środowiska – konsorcjum składające się z: Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firmy konsultingowo-inżynierskiej Arcadis. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków budżetu państwa.

Ministerstwo Środowiska jako koordynator projektu, będzie na bieżąco monitorować proces jego realizacji, tak by zapewnić skuteczną współpracę 44 miast z zespołami ekspertów oraz wysoką jakość powstających planów adaptacyjnych. Na przygotowanie 44 miejskich planów adaptacji realizatorzy mają dwa lata.

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych opracował w 2014 r. ekspertyzę, która stała się podstawą do przygotowania Podręcznika adaptacji dla miast zawierającego wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu.


do góry