Konferencja – Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi

Zdiagnozowanie aktualnego stanu gospodarki odpadami w kontekście trendów europejskich i gospodarki o obiegu zamkniętym było celem konferencji „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi”, zorganizowanej w Katowicach 13.11.2019 przez Polską Izbę Ekologii, Politechnikę Śląska, Politechnikę Częstochowską oraz Wyższą Szkołę Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Przedstawiciele przedsiębiorców, jednostek samorządowych, instytucji związanych z gospodarką odpadami oraz organizacji pozarządowych omawiali znaczenie i konsekwencje zmian nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. IETU na konferencji reprezentował Piotr Cofałka – Z-ca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju oraz dr Lidia Sieja – ekspert IETU w zakresie gospodarki odpadami.

Prezentacje konferencyjne dostępne są na stronie internetowej PIE

 

Gospodarka obiegu zamkniętego jest również podejmowana w realizowanych przez IETU projektach. Obecnie IETU podejmuje tę tematykę współrealizując następujące projekty:

  • CIRC4Life – Ocena wybranych produktów spożywczych z punktu widzenia wdrażania modeli biznesowych gospodarki o obiegu zamkniętym
  • CICERONE – Platforma współpracy na rzecz strategicznej agendy priorytetów badań i innowacji dla wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego w Europie
  • CINDIRELA – Nowy model biznesowy gospodarki o obiegu zamkniętym dla wzmocnienia zrównoważonego budownictwa miejskiego


do góry