Szkolenie w zakresie zintegrowanego zarządzania środowiskiem w odniesieniu do przestrzeni w miejskich obszarach funkcjonalnych – LUMAT

Istnieje potrzeba lepszego zrozumienia procesów w obrębie kluczowych dla rozwoju miast polskich Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF). Na przeciw temu wyzwaniu wychodzi projekt LUMAT, współfinansowany przez program INTERREG Central Europe, którego celem jest wzmocnienie zintegrowanego zarządzania środowiskowego w miejskich obszarach funkcjonalnych przez zrównoważone wykorzystywanie terenów i rozwój usług ekosystemowych.

W ramach realizacji  projektu LUMAT, w dniach 6-7 czerwca 2018 w IETU w Katowicach odbyło się szkolenie, mające na celu zaprezentowanie, wypracowanego w ramach projektu podejścia do problematyki zintegrowanego zarządzania przestrzenią, jako zasobem środowiska, w miejskich obszarach funkcjonalnych.
W dwudniowym szkoleniu, składającym się z 4 modułów, wzięli udział przedstawiciele samorządów oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, odpowiedziani za kwestie związane ze środowiskiem i gospodarką przestrzenną.

Podczas szkolenia przedstawione zostały metody i narzędzia wspierające zintegrowane zarządzanie przestrzenią, w odniesieniu do MOF. Pierwszy dzień był poświęcony roli usług ekosystemowych oraz narzędziom do wizualizacji i komunikacji ze społeczeństwem InVito i LUMAT Forum. Drugi dzień w całości poświęcono pojęciu i identyfikacji Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) oraz ograniczeniu konfliktów w nich występujących.

Materiały do pobrania

  1. Funkcje ekosystemów - dr Marta Pogrzeba, dr Jacek Krzyżak
  2. InViTO - narzędzie wspomagające uczestnictwo społeczne – dr Joachim Bronder, Marta Fudała
  3. Tożsamości funkcjonalnych obszarów miejskich - dr inż. arch Justyna Gorgoń
  4. Ograniczanie konfliktów dotyczących gospodarowania terenem - dr inż. arch Justyna Gorgoń

 

Przydatne linki

Narzędzie InVito

Forum LUMAT

Galeria

Projekt otrzymał finansowanie w ramach instrumentu INTERREG Europa Środkowa.

Jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum 13 jednostek z sześciu krajów. Koordynatorem projektu jest IETU.


do góry